آتشکده اسپاخو


شماره ثبت در فهرست آثار ملی: ۱۵۷۹
شهرستان مانه و سملقان روستای اسپاخو : برجسته ترین اثرمذهبی دوره ساسانی در خراسان شمالی آتشکده اسپاخو است که در محل به کلیسا مشهور است.جعبه‌ابزار