اماکن سیاحتی استان مرکزی


آتشکده‌های گرکان - آشتيان
كاروانسرای شاه عباسي دودهک - دليج
كوههاي جاسب - دليجان
قلعه يوجان و شمس - خمين
كوير ميقان - اراك
غار یکه چاه - محلات
رحیم آباد - راوه - دليجان
پلنگ دره - راوه - دليجان
رودهای فراهان
شاه جعده (جاده شاهی )كودزر-فراهان
قارلق تاغلار - ساوه
کری قیه - قارلق - ساوه
قلعه سلسال کوه سالاندوز - ساوه
دشت حاصلخیز گلازور - قارلق - ساوه
دژ یا قلعه سلاجقه - قارلق - ساوه
قارخانه - قارلق - ساوه
غارهای ورگبار - قارلق - ساوه
قلعه دختر ساوه یا قیز قلعه
کوهستان الوند رباط علیا - خمین
غارهای رباط علیا - خمین
رودخانه های برجک - خمین
چشمه های برجک - خمین
کهریزهای برجک - خمین
سدهای برجک - خمین
جاذبه های گردشگری برجک- خمین
تپه های منطقه برجک - خمین
کوههای برجک - خمین
حمام لکان - خمین
غارهای روستای خان آباد - خمین
قلعه بهادری - اسفندان - کمیجان
قلعه مزلقان - ساوه
رِِِشگان - چهرقان - کمیجان
تونل های زیرزمینی در وفس-کمیجان
برج تاریخی وفس - کمیجان

آبرنگ و آبدر - وفس -کمیجان

رده‌های این صفحه : اماکن سیاحتی روستاهای ایران
جعبه‌ابزار