اماکن سیاحتی خراسان جنوبی


باغ های زیباي خراسان جنوبي
حمام قدیمی روشناوند - گناباد
باغ بهلگرد - بیرجند
باغ امیر آباد پایین - بيرجند
قلعه مسک - درمیان
رشته کوه گینوک ماهوسک - بيرجند
قلعه تاریخی فورگ - درميان(اسديه)
حوض انبار های میغان - نهبندان
آسیاب های بادی میغان -نهبندان
قلعه تاریخی اکرم آباد
سنگ نگاره رامینگان -نهبندان
قلعه قياس آباد - نهبندان
قلعه تیغدر - نهبندان
دژ توستک - نهبندان
کوههای اطراف بسکاباد - قاینات
سنگ آب یا سنگ او گرماب
چشمه لاخ گرماب - قاینات
آبگرم گرماب - قاینات


رده‌های این صفحه : اماکن سیاحتی روستاهای ایران
جعبه‌ابزار