اماکن سیاحتی لرستان


دریاچه گهر
آبشار سركانه - خرم آباد
آبشار شوي - درود
بقعه «بابازيد» - پلدختر
غار ونایی - بروجرد
پل تاریخی قلعه دختر
کری بونه سردو
چشمه المونک
غاردالو(پیرزن)
آسیابهای آبی در دشمن زیاری
پل تاریخی قلعه حاتم - بروجرد
غار کوگان - پلدختر
« شئنہ‌شا » یا شهنشاه- گوشه
گله گهر یا دریاچه گهر
بقعه شاهزاده احمد (شاه چراغ)
اشتران كوه
آبشار افرینه


رده‌های این صفحه : اماکن سیاحتی روستاهای ایران
جعبه‌ابزار