اماکن سیاحتی چهارمحال و بختیاری


چشمه ی دوپازنان - دزك - كيار
حمام دزک - كيار
قلعه دزک - كيار
غار دزک - كيار
پيرغار - ده چشمه - فارسان
تنگ بُتا اثر تاریخی اندیکا
گــلگــیر آســماری ، تـمبــی سـر
پل هوره - ماركده
قلعه تاریخی هوره - شهركرد
حمام تاریخی هوره - شهركرد
گوردخمه‌های بختیاری
شير سنگي دستنا - كيار
هزاردره
پیست اسکی بارده - شهر بن
قلعه روستاي بارده - شهر بن


رده‌های این صفحه : اماکن سیاحتی روستاهای ایران
جعبه‌ابزار