اماکن سیاحتی کردستان


روستای کسنزان ، سقز ، کردستان
آثار دوره قاجار در پیرتاج
کوه پلاکمبر پیرتاج - بيجار
سراب وینسار
چشمه باباگرگر
چهل چشمه
آبشاربل
غار و محوطه باستانی كله كان
غار باستانی كرفتو
تپه باستانی زیویه
تپه توبره ریزه
تپه تیانه
تالاب کانی برازان
تالاب بين‌المللی قوپی باباعلی


رده‌های این صفحه : اماکن سیاحتی روستاهای ایران
جعبه‌ابزار