اماکن سیاحتی گیلان


خولشکوه-بخش عمارلو-رودبار
چشمه دمکش- فكجور - رودسر
پل خشتی تمیجان - رودسر
پل خشتی پونل - رضوانشهر
بقعه شیخ زاهد گیلانی - شيخانبر
قلعه تاریخی روستای دیزبن - لاهيجا
قلعه لیسار - طوالش
قلعه کَلاک - سياهكل
پُل خشتی- تجن گوکه - آستانه اشرفي
كُلام (kolam)چشناسر - سياهكل
چراغعلی تپه ( مارلیك )
غار زیبای انگول (یخچال طبیعی)


رده‌های این صفحه : اماکن سیاحتی روستاهای ایران
جعبه‌ابزار