اماکن مذهبی آذربایجان شرقی


مسجد زرگران بناب
مسجد جامع محله گزاوشت- بناب
مسجد جامع مهرآباد بناب
مسجد جامع اهر
مسجد جامع اسکو
مسجد پایتخت - اسکو
بقعه امامزاده اسکو
مسجد محراب - آذرشهر
مسجد روميان - آذرشهر
مسجد چهارسو ستوباد - آذرشهر
مسجد جامع لیلان - ملکان
زیارتگاه علی بلاغی - ملکان
امامزاده سیدابراهیم لیلاب -ورزقان
بقعه شیخ شمس الدین -لیلاب
امامزاده لیلاب - ورزقان
مسجد جامع بنیس - شبستر
مقبره سیده نرگس خاتون -ليوارجان


رده‌های این صفحه : اماکن مذهبی روستاهای ایران
جعبه‌ابزار