انگور حسینی


محصولات کوچ نهارجان یا کوچ بیرجند :
گردو یا جوز-توت وتوت خشک یا کشته توت-سیب زمینی وشلعم فرنگی -گندم وجو - انگور حسینی وانگور سیاه-البالو و گیلاس-گلابی یل امرود وبه یا بهی-شلعم وزردک محلی وچقندر-مغزدک یا بادامک کوهی -سیر وپیاز-عدس ونخود ولوبیا قرمز وشنبلیله یا شلمیده -هلو یا شفتالو و زرد الوی محلی- قروت وکره ملی و پختیکیا شلغم پخته خشک شده در افتابجعبه‌ابزار