تورم در روستا


تورم در روستا به کمتر از ۱۹درصد رسید
اقتصاد > تورم - مرکز آمار ایران از کاهش تورم روستایی ایران در مهرماه امسال به زیر ۱۹درصد خبر داد و اعلام کرد: تورم روستایی به ۱۸.۹درصد رسید.
به گزارش همشهري، مركز يادشده از كاهش تورم نقطه به نقطه روستايي از۱۲.۳درصد به ۱۱.۸خبر داده درحالي‌كه آمارهاي رسمي بانك مركزي نشان مي‌دهد تورم نقطه به نقطه در مناطق شهري ايران مدتي است ثابت مانده است. اعلام نرخ تورم۱۸.۹درصدي در روستاها نشان از كاهش ۲درصدي شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي دار.جعبه‌ابزار