تولید کنندگان کودهای آلی


شـرکت مزرعه سبز نیاک
تولید کننده انواع کودهای آلی به صورت مایع کاملا ارگانیگ و سازگار با محیط زیست
شماره دفتر مرکزی و واحد فروش:
۰۲۱-۵۵۹۶۱۰۵۵
۰۹۱۰۹۲۰۶۰۰۴
۰۲۱-۵۹۶۱۴۲۱
۰۲۱-۵۵۹۶۱۱۵۷
۰۲۱-۵۵۹۶۰۷۵:شماره فکس
خط تلگرام:۰۹۳۹۹۴۱۰۷۳۶
https://lltelegram.me-joinchat/BroRLWFAFHm۵wggGyo۴kbw:گروه کشاورزی مزرعه سبز نیاکجعبه‌ابزار