جازموریان


جازموريان بيابان شد

خشک شدن بستر رودخانه‌ها و باتلاق جازموريان در جنوب استان کرمان کانون‌هاي بروز گرد و غبار در استان کرمان را افزايش داده و موجب شده اين استان طي روزهاي گذشته زير سايه گرد و غبار محلي فرو رود. به گزارش مهر، همزمان با فصل بهار کرماني‌ها طي هفته گذشته به صورت مداوم شاهد پديده گرد و غبار در شهرهاي مختلف به خصوص در شهر کرمان هستند و غباري از خاک شهر را در برگرفته است و بارش‌هاي مقطعي و کوتاه‌مدت زندگي مردم را گل‌آلود مي‌کند. بروز پديده گرد و غبار در شرق استان کرمان اما به پديده‌اي بسيار شديدتر تبديل شده است و با وزش اندک بادي کانون‌هاي بياباني اين مناطق موجب بروز طوفان‌هاي شديد شن مي‌شود. در جنوب استان کرمان اما در حالي بزرگترين حوزه آبريز استان کرمان در سکوت مسوولان محيط زيست و استان کرمان به بيابان تبديل شده است که بستر خشک رودخانه‌ها و به خصوص درياچه و بستر جازموريان به کانون شن و گرد و غبار تبديل شده است. طي روزهاي اخير گرد و غبار در استان موجب بروز مشکلات تنفسي براي بيماران، سالمندان و کودکان شده است و برخي از مردم نيز ترجيح مي‌دهند از ماسک استفاده کنند طي روزهاي اخير گرد و غبار در استان موجب بروز مشکلات تنفسي براي بيماران، سالمندان و کودکان شده است و برخي از مردم نيز ترجيح مي‌دهند از ماسک استفاده کنند. اين در حاليست که هواشناسي کرمان از ادامه روند فعلي و ماندگاري گرد و غبار طي چند روز آينده خبر مي‌دهد. رئيس مرکز پيش‌بيني هواشناسي استان کرمان در گفت‌وگو با مهر کانون گرد و غبار در استان کرمان را محلي مي‌دانست. حميده حبيبي از بارش‌هاي رگباري باران همراه با وزش باد و گرد و خاک طي روزهاي آينده خبر داد. وي گفت: از اواسط هفته جاري شاهد هوايي ابري در بعد از ظهر افزايش ابر و وزش باد نسبتا شديد و گرد و خاک و احتمال بارش پراکنده در پاره‌اي نقاط هستيم. وي ياداور شد: بارش‌هاي رگباري باران بيشتر در ساعات بعد از ظهر مشاهده مي‌شود. وي اظهار داشت: ابري بودن هواي استان چندان تاثيري بر دماي هوا ندارد و فقط احساس مي‌شود هوا کمي‌خنک‌تر شده است. حبيبي افزود: کانون‌هاي گرد و غبار در استان کرمان محلي هستند و با بروز باد در استان و بلند شدن گرد و غبار شکل مي‌گيرند و ارتباطي با ريز گردها ندارند. وي خشکسالي را دليل اصلي افزايش اين کانون‌هاي شن دانست و گفت: بيشترين ميزان گرد و غبار در شرق و جنوب استان کرمان شکل مي‌گيرد. طبق گفته محمد ابراهيمي فعال محيط زيست در استان کرمان خشکسالي در سال‌هاي اخير موجب شده بستر بسياري از رودخانه‌ها و قناتها در استان کرمان خشک شود و بسياري از مزارع نيز خشکيده‌اند و به دليل از بين رفتن پوشش‌هاي گياهي در استان کرمان کانون‌هاي فرسايشي نيز افزايش يافته‌اند اما مهمترين کانون‌هاي فرسايش بادي در استان کرمان ۱۶ مورد برآورد مي‌شوند که بيشترين تاثير را نيز در گرد و غبار دارند. وي اکثر کانون‌هاي گرد و غبار را محلي و يا از استان‌هاي يزد و سيستان بلوچستان دانست. وي بادهاي ۱۲۰ روزه سيستان را نيز که اين روزها بيش از ۱۲۰ روز طول مي‌شکند و همچنين گستره جغرافيايي بيشتري را نيز در برمي‌گيرند عاملي براي بروز اين پديده در استان کرمان دانست و افزود: نزديک به صد روستا در کرمان هميشه در محاصره شن هستند زيرا اصولا در کوير بنا شده‌اند. ابراهيمي افزود: ساليانه ميلياردها تومان در کرمان بر اثر بروز اين طوفان‌ها خسارت وارد مي‌شود که برآودش معادل ۱۵ ميليارد تومان است. اين فعال محيط زيست گفت: اجراي طرح‌هاي ترسيب کربن و کشت گياهان در کانون‌هاي شن اين روزها به مهمترين عامل براي مقابله با بيابازايي تبديل شده است اما خشکسالي بسياري از اين گياهان را خشکانده است همين طور بسياري از جنگل‌هاي محلي نيز در حال نابودي هستند. وي ادامه داد: کرمان ۲/۱۸ ميليون هکتار مساحت دارد که کانون‌هاي بادي ۲/۴ ميليون هکتار تحت تاثير اين طوفان‌هاي شن قرار دارد و ساير مناطق نيز شاهد گرد و غبار هستند و هر سال بر وسعت کانون‌هاي گرد و غبار افزوده مي‌شود. وي افزود: ۶۷۶ هزار هکتار از اين وسعت کانون بادي است و هر سال بر وسعت اين کانون‌ها هم افزوده مي‌شود. ابراهيمي خاطرنشان کرد: نرماشير، جاده زاهدان، دارزين، وکيل‌آباد، شورآباد فهرج، دارستان و شورگز، ريگان که اکثرا در شرق استان قراردارند از جمله کانون‌هاي اصلي طوفان‌هاي شن در استان کرمان هستند. وي گفت: متاسفانه در سال جاري ميزان بارندگي‌ها نيز کاهش يافته و رودخانه شاهد افت شديد آب هستند و رودخانه‌هاي فصلي نيز زودتر خشک مي‌شوند. اين فعال محيط زيست گفت: تاسف بار است که هزاران هکتار بستر باتلاق جازموريان در جنوب کرمان خشکيده و به بيابان تبديل شده و به بزرگترين کانون شن در جنوب کرمان تبديل شده است اما هيچ اقدامي از سوي مسوولان مرتبط ديده نمي‌شود حتي در اين خصوص انتقاد هم نمي‌شود. وي احداث سد بر روي سرشاخه‌هاي هليل رود و بمپور را از مهمترين دلايل خشک شدن جازموريان دانست و افزود: اگر‌ هامون به دليل عدم آبرساني هيرمند خشک شده و کانون شن در شرق کرمان شده است اما جازموريان را خودمان خشک کرده‌ايم و کاري هم براي احياي مجدد اين درياچه نمي‌کنيم. وي گفت: متاسفانه ميزان بارندگي در استان کرمان در سال جاري آنقدر کم بوده است که عملا سدها نيز پر نشده‌اند و اين روند همچنان ادامه دارد و هر روز نيز بر کانون‌هاي بادي استان کرمان افزوده مي‌شود در حاليکه اگر کانون‌هاي بادي کاهش يابند ديگر خسارت‌هاي ميلياردي ناشي از طوفان‌هاي شن در کرمان روي نمي‌دهد و مشکلات به شدت کاهش مي‌يابد.جعبه‌ابزار