جنگل‌زدایی


جنگل‌زدایی به قطع درختان جنگلی یک منطقه یا زمین گفته می‌شود که در نتیجهٔ آن تمام یا بخش بزرگی از درختان قطع می‌شود و ساحهٔ جدید به عنوان یک منطقهٔ غیرجنگلی مورد استفاده قرارمی‌گیرد. تبدیل زمین‌های جنگلی به مزارع و یا استفاده شهری نمونه‌هایی از جنگل‌زدایی است. حدود نیمی از جنگل‌های اصلی دنیا تا سال ۲۰۱۱ از بین‌رفتند که اکثریت آن‌ها در طول ۵۰ سال گذشته از بین رفته‌بودند. همچنین تا سال ۱۹۹۰ نیم جنگل‌های بارانی دنیا نابود شده‌بودند. بیش از نیمی از حیوانات و گیاهان جهان در جنگل‌های استوایی زندگی می‌کنند.
جنگل‌زدایی به دلایل گوناگونی از قبیل استفاده و یا فروش درختان قطع‌شده به عنوان سوخت (غالباً در قالب زغال سنگ) و یا چوب، استفاده از جنگل برای چراگاه دام، ساخت مزارع یا شهرک‌ها به وقوع می‌پیوندد. حذف زیاد درختان بدون احیای جنگل کافی به زیستگاه صدمه وارد کرده و باعث کاهش تنوع زیستی شده‌است. جنگل‌زدایی نیز در جنگ به منظور محروم کردن دشمن از پوشش برای نیروهای خود و همچنین منابع حیاتی مورد استفاده قرار می‌گرفت. نمونه‌ای مدرن از این نوع جنگل‌زدایی عامل نارنجی توسط ارتش ایالات متحده در ویتنام در دوران جنگ ویتنام بود. مناطق زدوده‌شده از درخت معمولاً متحمل فرسایش خاک شدید شده و غالباً به سمت تنزل می‌روند.
بی‌توجهی یا فقدان ارزش نسبت داده‌شده به جنگل‌ها، کمبود دانش، مدیریت غلط، سهل‌انگاری و کمبود قوانین زیست‌محیطی باعث می‌شود که جنگل‌زدایی در مقیاسی بزرگ‌تر رخ دهد. جنگل‌زدایی در بسیاری از کشورها به‌طور طبیعی و انسانی رخ می‌دهد و در حال حاضر نیز انجام می‌پذیرد. جنگل‌زدایی، باعث انقراض گونه‌های زیستی، تغییرات اساسی در چرخهٔ کربن، تغییرات شرایط آب و هوایی، ایجاد بیابان‌ها و جابه‌جایی جمعیت می‌شود.جعبه‌ابزار