خلیل کرد


روستای «خلیل کرد» در حدود ۳۵ کیلومتری همدان به سنندج قرار دارد و دارای حدود ۲۰۰ خانوار و ۱۰۰۰ نفر جمعیت دارد .
از محصولات این روستا انگور بسیار خوشمزه آن را می توان نام برد .جعبه‌ابزار