دانشگاه قم


تاريخچه دانشگاه قم

• سال ۱۳۵۸: تأسيس «مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب قم» بر اساس مصوبه شوراي انقلاب اسلامي
• سال ۱۳۵۹: پذيرش اولين دوره دانشجويان رشته كارشناسي علوم قضايي و دبيري الهيات از بين طلاب دوره سطح حوزه علميه
• سال ۱۳۶۴: پذيرش دانشجو از بين فارغ‌التحصيلان دروه‌هاي متوسطه نظام قديم از طريق كنكور سراسري، با تأييد شورايعالي انقلاب فرهنگي
• سال ۱۳۶۵: آغاز به كار پروژه احداث مجموعه ساختمانهاي آموزشي، كمك آموزشي، رفاهي و اداري دانشگاه قم، در زمين فعلي به مساحت تقريبي ۱۴۰ هكتار، به همت مرحوم آيت الله قاضي
• سال ۱۳۶۷: تأسيس مركز تربيت مدرس دانشگاه قم بمنظور جذب دانشجوي كارشناسي ارشد معارف اسلامي، با هدف تربيت اساتيد شايسته و كارآمد براي تدريس معارف اسلامي در دانشگاهها
• سال ۱۳۷۰: بهره برداري از ساختمان شهيد بهشتي با كاربري آموزشي، كمك آموزشي و اداري، و ساختمان خوابگاههاي ۱ و ۲ و سلف سرويس با زيربناي تقريبي ۲۸،۰۰۰ مترمربع
• سال ۱۳۷۵: بهره برداري از ساختمان آموزشي، كمك آموزشي، اداري و رفاهي خواهران با زيربناي تقريبي ۱۷،۵۰۰ مترمربع
• سال ۱۳۷۶: تبديل وضعيت «مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب» به «دانشگاه قم» با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي، در تاريخ ۳۱/۳/۱۳۷۶
• سال ۱۳۷۸: تصويب اساسنامه جديد دانشگاه قم در شوراي گسترش آموزش عالي در تاريخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۸
• سال ۱۳۸۰: تأسيس ۳ دانشكده ادبيات و علوم انساني، الهيات و معارف اسلامي و علوم پايه با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي
• سال ۱۳۸۲: تأسيس دانشكده فني و مهندسي با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي
• سال ۱۳۸۴: تأسيس پژوهشكده سبز زيست محيطي
• سال ۱۳۸۵: تأسيس دانشكده حقوق، تأسيس مركز رشد واحدهاي فناوري، تأسيس مركز پژوهش بانوان
• سال ۱۳۸۶: تأسيس دانشكده مجازي با هدف توسعه آموزشهاي الكترونيكي
• سال ۱۳۸۷: تأسيس پژوهشكده الهيات اجتماعي
• سال ۱۳۸۸: تأسيس پژوهشكده حقوق اسلامي ، عروج ملكوتي رئيس و بنيانگذار دانشگاه قم حضرت آيت الله قاضي خرم آبادي پس از ۳۰ سال خدمت خالصانه به آموزش عالي كشور و در سن ۸۲ سالگي
• سال ۱۳۸۹ : انتصاب حضرت آيت الله دكتر بهشتي به سمت رياست دانشگاه قمجعبه‌ابزار