روستاهای ترکیه


در جدول زیر شهرهای با بیش از ۷٬۰۰۰ نفر جمعیت بر اساس سرشماری ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۷ به همراه نتایج سرشماری‌های ۲۱ اکتبر ۱۹۹۰، ۲۲ اکتبر ۲۰۰۰، ۲۰۰۸ و تخمین جمعیت در سال ۲۰۰۹ ارائه شده‌اند. همچنین نام استان‌ها و مرکز استان مربوط به آن‌ها نیز در جدول نوشته شده‌است. اعداد داده‌شده در این جدول تعداد ساکنان شهر بدون حومه می‌باشد.


فهرست شهرهای ترکیه به ترتیب جمعیت

۱/استانبول/استان استانبول
۲/آنکارا/استان آنکارا
۳/ازمیر/استان ازمیر
۴/بورسا
استان بورسا
۵/آدانا/استان آدانا
۶
غازی‌عینتاب

استان غازی‌عینتاب
۷
قونیه

استان قونیه
۸
آنتالیا

استان آنتالیا
۹
قیصریه

استان قیصریه
۱۰
مرسین


استان مرسین
۱۱
اسکی‌شهر


استان اسکی‌شهر
۱۲
دیاربکر


استان دیاربکر
۱۳
دنیزلی

استان دنیزلی
۱۴
شانلی‌اورفه

استان شانلی‌اورفه
۱۵
سامسون


استان سامسون
۱۷
ملطیه

استان ملطیه
۱۸
آداپازاری

استان سقاریه
۱۹
قهرمان مرعش

استان قهرمان مرعش
۲۰
ارزروم

استان ارزروم
۲۱
وان

استان وان
۲۲
الازیغ

استان الازیغ
۲۳
باتمان

استان باتمان
۲۵
ازمیت

استان قوجاایلی
۲۶
سیواس

استان سیواس
۲۷
گبزه

استان قوجاایلی
۲۸
مانیسا

استان مانیسا
۲۹
بالیکسیر


استان بالیکسیر
۳۱
طرسوس

استان مرسین
۳۲
ترابزون

استان ترابزون
۳۳
چوروم


استان چوروم
۳۴
چورلو

استان تکیرداغ
۳۶
عثمانیه


استان عثمانیه
۳۷
آدیامان

استان آدی‌یامان
۳۸
کوتاهیه

استان کوتاهیه
۳۹
قیریق‌قلعه


استان قیریق‌قلعه
۴۰
انتاکیه

استان ختای
۴۳
اسکندرون

استان ختای
۴۴
آیدین (شهر)

استان آیدین
۴۵
عشاق

استان عشاق
۴۷
آق‌سرای

استان آق‌سرای
۴۸
افیون قره‌حصار


استان افیون قره‌حصار
۴۹
اسپارتا

استان اسپارتا
۵۰
اینه‌گول

استان بورسا
۵۲
تکیرداغ


استان تکیرداغ
۵۳
ادرنه


استان ادرنه
۵۴
داریجا

استان قوجاایلی
۵۵
گولچوک


استان قوجاایلی
۵۶
قرامان


استان قرامان
۵۷
کورفز

استان قوجاایلی
۵۸
اردو

استان اردو
۵۹
سعرد

استان سعرد
۶۰
قزل‌تپه

استان ماردین
۶۱
درینجه

استان قوجاایلی
۶۳
دوزجه

استان دوزجه
۶۴
توقات

استان توقات
۶۵
بولو

استان بولی
۶۷
تورقوتلو

استان مانیسا
۷۰
باندیرما

استان بالیکسیر
۷۱
نازیلی

استان آیدین
۷۲
زنگولداغ

استان زنگولداغ
۷۳
قره‌بوک

استان قره‌بوک
۷۴
سیورک

استان شانلی‌اورفه
۷۵
قرشهر

استان قرشهر
۷۶
آق‌حصار

استان مانیسا
۷۸
لولبورگاز

استان قرقلرایلی
۷۹
نیغده

استان نیغده
۸۰
جیحان

استان آدانا
۸۱
کارادنیز ارغلی

استان زنگولداغ
۸۲
جیزره

استان شرناق
۸۳
صالحی (شهر)

استان مانیسا
۸۴
چاناق‌قلعه

استان چاناق‌قلعه
۸۵
یالوا

استان یالوا
۸۶
نیزیپ

استان غازی‌عینتاب
۸۷
آلانیه

استان آنتالیا
۸۸
عرغلی

استان قونیه
۸۹
گره‌سون

استان گره‌سون
۹۱
ریزه

استان ریزه
۹۲
پولاتلی

استان آنکارا
۹۳
آغری

استان آغری
۹۴
بینگول

استان بینگول
۹۵
کاراتپه

استان قوجاایلی
۹۶
ارزنجان

استان ارزنجان
۹۷
نوشهر (ترکیه)

استان نوشهر
۹۸
قسطمونی

استان قسطمونی
۱۰۰
نصیبین

استان ماردین
۱۰۱
چاییرووا

استان قوجاایلی
۱۰۲
ماردین

استان ماردین
۱۰۳
البستان

استان قهرمان مرعش
۱۰۴
بافرا

استان سامسون
۱۰۵
کیلیس

استان کیلیس
۱۰۶
آماسیه (شهر)

استان آماسیه
۱۰۷
ماناوغات

استان آنتالیا
۱۰۸
کادیرلی

استان عثمانیه
۱۰۹
سیلوپی

استان شرناق
۱۱۰
ایغدیر

استان ایغدیر
۱۱۱
سوماً

استان مانیسا
۱۱۲
چرکزکی

استان تکیرداغ
۱۱۳
ویران‌شهر

استان شانلی‌اورفه
۱۱۴
قارص

استان قارص
۱۱۶
قوزان

استان آدانا
۱۱۸
اوده‌میش

استان ازمیر
۱۱۹
یوزگات

استان یوزگات
۱۲۰
اونیه

استان اردو
۱۲۱
فتحیه

استان موغله
۱۲۲
ارچیش

استان وان
۱۲۳
درتیول

استان ختای
۱۲۴
موش

استان موش
۱۲۵
چانقری

استان چانقری
۱۲۶
قاراخان

استان ختای
۱۲۷
سؤکی

استان آیدین
۱۲۸
شرناق

استان شرناق
۱۲۹
حکاری

استان حکاری
۱۳۰
قیریق‌قلعه

استان قیریق‌قلعه
۱۳۱
باشیسکله

استان قوجاایلی
۱۳۲
دغوبایزید

استان آغری
۱۳۳
کوش‌آداسی

استان آیدین
۱۳۴
ارگانی

استان دیاربکر
۱۳۵
تاوشانلو

استان کوتاهیه
۱۳۶
بوردور

استان بوردور
۱۳۷
تورهال

استان توقات
۱۳۸
یوک‌سکوا

استان حکاری
۱۳۹
تاتوان

استان بتلیس
۱۴۰
ریحانلی

استان ختای
۱۴۱
موغله

استان موغله
۱۴۲
کاختا

استان آدیامان
۱۴۳
آق‌شهر

استان قونیه
۱۴۴
برگاما

استان ازمیر
۱۴۵
اربا

استان توقات
۱۴۶
بوزویوک

استان بیله‌جک
۱۴۷
چهارشنبه (شهر)

استان سامسون
۱۴۸
مصطفی کمال پاشا

استان بورسا
۱۴۹
پاتنوس

استان آغری
۱۵۰
اورخان غازی

استان بورسا
۱۵۱
بسمل (شهر)

استان دیاربکر
۱۵۲
سورگون

استان یوزگات
۱۵۳
کشان

استان ادرنه
۱۵۵
میدیات

استان ماردین
۱۵۷
مرزیفون

استان آماسیه
۱۵۸
کاپاکلی

استان تکیرداغ
۱۵۹
میلاس

استان موغله
۱۶۰
قراجه‌بی

استان بورسا
۱۶۲
سوروچ

استان شانلی‌اورفه
۱۶۳
ادرمیت

استان بالیکسیر
۱۶۴
تیره

استان ازمیر
۱۶۶
فاتسا

استان اردو
۱۶۷
بارتین

استان بارتین
۱۶۸
سلوکیه (ترکیه)

استان مرسین
۱۶۹
آلاشهر

استان مانیسا
۱۷۰
دیدیم

استان آیدین
۱۷۱
سریق

استان آنتالیا
۱۷۲
بیره‌جک

استان شانلی‌اورفه
۱۷۳
قره‌مرسل

استان قوجاایلی
۱۷۴
کاراکوپرو

استان شانلی‌اورفه
۱۷۵
سامانداغ

استان ختای
۱۷۷
اردملی

استان مرسین
۱۷۸
جیلان‌پینار

استان شانلی‌اورفه
۱۷۹
گونن

استان بالیکسیر
۱۸۰
دیلوواسی

استان قوجاایلی
۱۸۳
دوزیچی

استان عثمانیه
۱۸۵
اوزونکوپرو

استان ادرنه
۱۸۸
بتلیس

استان بتلیس
۱۸۹
بیگا

استان چاناق‌قلعه
۱۹۰
سیدی‌شهر

استان قونیه
۱۹۲
سیلوان

استان دیاربکر
۱۹۳
افشین (شهر)

استان قهرمان مرعش
۱۹۴
برهانیه

استان بالیکسیر
۱۹۶
سولواووا

استان آماسیه
۱۹۸
بوجاک

استان بوردور
۱۹۹
سینوپ

استان سینوپ
۲۰۰
دولی

استان قیصریه
۲۰۱
بولانجاک

استان گره‌سون
۲۰۲
بر

استان نیغده
۲۰۳
سافران‌بولو

استان قره‌بوک
۲۰۴
آقچه‌آباد

استان ترابزون
۲۰۶
آیوالیک

استان بالیکسیر
۲۰۷
مارماریس

استان موغله
۲۰۸
پایاس

استان ختای
۲۰۹
سونگورلو

استان چوروم
۲۱۰
بی‌پازاری

استان آنکارا
۲۱۱
زلا

استان توقات
۲۱۲
بیله‌جک

استان بیله‌جک
۲۱۳
کوزلو

استان زنگولداغ
۲۱۴
صاندیقلی

استان افیون قره‌حصار
۲۱۵
بودروم

استان موغله
۲۱۷
آنامور

استان مرسین
۲۱۸
بایبورت

استان بایبورت
۲۱۹
قراپینار

استان قونیه
۲۲۰
نیکسار

استان توقات
۲۲۱
ترمه

استان سامسون
۲۲۲
ایلگین

استان قونیه
۲۲۳
اصلاحیه

استان غازی‌عینتاب
۲۲۴
بی‌شهر

استان قونیه
۲۲۵
ارزین

استان ختای
۲۲۶
بولوادین

استان افیون قره‌حصار
۲۲۷
تونجلی

استان تونج‌ایلی
۲۲۸
ینی‌شهر

استان بورسا
۲۲۹
یرکوی

استان یوزگات
۲۳۰
چومرا

استان قونیه
۲۳۱
قره‌سو (ترکیه)

استان سقاریه
۲۳۲
بابااسکی

استان قرقلرایلی
۲۳۳
مال‌کارا

استان تکیرداغ
۲۳۴
چان

استان چاناق‌قلعه
۲۳۵
قوملوجا

استان آنتالیا
۲۳۶
کورتالان

استان سعرد
۲۳۷
اورتاجه

استان موغله
۲۳۸
شرفلی‌قوچ‌حصار

استان آنکارا
۲۴۰
پازارجیک

استان قهرمان مرعش
۲۴۱
موت

استان مرسین
۲۴۲
گول‌باشی

استان آدیامان
۲۴۳
توسیا

استان قسطمونی
۲۴۵
وزیرکوپرو

استان سامسون
۲۴۶
بویابات

استان سینوپ
۲۴۷
عثمانجیک

استان چوروم
۲۴۸
بسنی

استان آدیامان
۲۴۹
ساری‌قمیش

استان قارص
۲۵۱
سیماو

استان کوتاهیه
۲۵۲
دینار

استان افیون قره‌حصار
۲۵۳
گوموش‌خانه

استان گوموش‌خانه
۲۵۴
سوسورلوک

استان بالیکسیر
۲۵۵
آک‌چاکاله

استان شانلی‌اورفه
۲۵۷
کیلیملی

استان زنگولداغ
۲۵۸
حربیه

استان ختای
۲۵۹
ایدیل

استان شرناق
۲۶۰
آردشن

استان ریزه
۲۶۱
دالامان

استان موغله
۲۶۲
گلیبولو

استان چاناق‌قلعه
۲۶۳
اردک

استان بالیکسیر
۲۶۴
غازی‌پاشا

استان آنتالیا
۲۶۵
آقچه‌کوچه

استان دوزجه
۲۶۶
آرتوین

استان آرتوین
۲۶۷
چای‌جوما

استان زنگولداغ
۲۶۸
چشمه

استان ازمیر
۲۶۹
کمر

استان آنتالیا
۲۷۰
بلن

استان ختای
۲۷۱
سرای

استان تکیرداغ
۲۷۲
ایزنیک

استان بورسا
۲۷۳
آلاجه

استان چوروم
۲۷۴
گرده

استان بولی
۲۷۵
دورک

استان زنگولداغ
۲۷۶
آک‌داغ‌معدنی

استان یوزگات
۲۷۷
کامان

استان قرشهر
۲۷۹
سرین‌یول

استان ختای
۲۸۰
کوزلوک

استان باتمان
۲۸۱
بولانک

استان موش
۲۸۲
ساری‌قایه

استان یوزگات
۲۸۳
قولو

استان قونیه
۲۸۴
شرکیشلا

استان سیواس
۲۸۵
قورقوتلی

استان آنتالیا
۲۸۶
اوتلو (ترکیه)

استان ارزروم
۲۸۷
گیوه

استان سقاریه
۲۸۸
امام‌اغلو

استان آدانا
۲۸۹
چینه

استان آیدین
۲۹۰
چوریل

استان دنیزلی
۲۹۱
گکسون

استان قهرمان مرعش
۲۹۲
دریک (شهر)

استان ماردین
۲۹۳
حلوان (ترکیه)

استان شانلی‌اورفه
۲۹۴
چایلی

استان ریزه
۲۹۵
اسکلپ

استان چوروم
۲۹۶
حوضه

استان سامسون
۲۹۷
یحیی‌لی

استان قیصریه
۲۹۸
هایرابولو

استان تکیرداغ
۲۹۹
انجیرلیوا

استان آیدین
۳۰۰
کوانجیلار

استان الازیغ
۳۰۱
گوراویماق

استان بتلیس
۳۰۲
مرادلی

استان تکیرداغ
۳۰۳
ملازگرد

استان موش
۳۰۴
دیادین

استان آغری
۳۰۵
امیرداغ

استان افیون قره‌حصار
۳۰۶
آلاپلی

استان زنگولداغ
۳۰۷
بستانچی

استان وان
۳۰۸
گدیز

استان کوتاهیه
۳۰۹
سرای‌کوی

استان دنیزلی
۳۱۰
یالواچ

استان اسپارتا
۳۱۱
محمودلار

استان آنتالیا
۳۱۲
دمیرجی

استان مانیسا
۳۱۳
ارتاکوی

استان آق‌سرای
۳۱۴
تورگوت‌ریس

استان موغله
۳۱۵
قره‌آغاچ

استان ختای
۳۱۶
یاتاغان

استان موغله
۳۱۷
نورداغی

استان غازی‌عینتاب
۳۱۸
چیفتلیک‌کوی

استان یالوا
۳۱۹
باتال‌قاضی

استان ملطیه
۳۲۱
چرمیک

استان دیاربکر
۳۲۲
دارگچیت

استان ماردین
۳۲۳
گنج

استان بینگول
۳۲۴
دورسون‌بیگ

استان بالیکسیر
۳۲۵
خراسان

استان ارزروم
۳۲۶
گوموش‌حاجی‌کوی

استان آماسیه
۳۲۷
قزلچه‌حمام

استان آنکارا
۳۲۸
پاموکوا

استان سقاریه
۳۲۹
اغیردیر

استان اسپارتا
۳۳۰
شارکوی

استان تکیرداغ
۳۳۱
بوغازلیان

استان یوزگات
۳۳۲
هوپا

استان آرتوین
۳۳۳
یشیل‌لی

استان ماردین
۳۳۴
دیکیلی

استان ازمیر
۳۳۵
اخلاط

استان بتلیس
۳۳۶
اردهان

استان اردهان
۳۳۷
اورگوپ

استان نوشهر
۳۳۸
چکمه‌جه

استان ختای
۳۳۹
داش‌کوپرو

استان قسطمونی
۳۴۰
زیتون‌لی

استان بالیکسیر
۳۴۱
اسکیل

استان آق‌سرای
۳۴۲
مرادیه

استان وان
۳۴۳
اسپیه

استان گره‌سون
۳۴۴
بوزیازی

استان مرسین
۳۴۵
بیگادیچ

استان بالیکسیر
۳۴۶
کیرک‌آغاچ

استان مانیسا
۳۴۷
ساروهان‌لی

استان مانیسا
۳۴۸
دمره

استان آنتالیا
۳۵۰
کیزیل‌پینار

استان تکیرداغ
۳۵۱
پازار

استان ریزه
۳۵۲
جهان‌بیلی

استان قونیه
۳۵۳
مرمره ارغلیسی

استان تکیرداغ
۳۵۴
آلتینولوک

استان بالیکسیر
۳۵۵
باناز

استان عشاق
۳۵۶
گورلی

استان گره‌سون
۳۵۷
بولدان

استان دنیزلی
۳۵۸
المالی

استان آنتالیا
۳۵۹
اراک‌لی

استان ترابزون
۳۶۰
اوف، ترابزون

استان ترابزون
۳۶۱
چالدران، وان

استان وان
۳۶۲
شمدینان

استان حکاری
۳۶۳
دنیزجیلر

استان ختای
۳۶۵
آرهاوی

استان آرتوین
۳۶۶
سیده

استان آنتالیا
۳۶۷
آرموتالان

استان موغله
۳۶۸
وقف کبیر

استان ترابزون
۳۶۹
آیباستی

استان اردو
۳۷۰
قراقوچان

استان الازیغ
۳۷۱
اوباکوی

استان آنتالیا
۳۷۲
نارلیجا

استان ختای
۳۷۳
ترک‌اوغلی

استان قهرمان مرعش
۳۷۴
سولهان

استان بینگول
۳۷۵
چای (شهر)

استان افیون قره‌حصار
۳۷۶
عثمانلی

استان بیله‌جک
۳۷۷
قادین‌خانی

استان قونیه
۳۷۸
پلیتلی

استان ترابزون
۳۷۹
سورمنه

استان ترابزون
۳۸۱
کلکیت

استان گوموش‌خانه
۳۸۳
پاسینلر

استان ارزروم
۳۸۴
کاندیرا

استان قوجاایلی
۳۸۵
کاقیزمان

استان قارص
۳۸۶
سوشهری

استان سیواس
۳۸۷
ایلیجه

استان آنتالیا
۳۸۸
ساری‌گل (شهر)

استان مانیسا
۳۸۹
تیره‌بولو

استان گره‌سون
۳۹۰
باش‌قلعه

استان وان
۳۹۱
بایرامیچ

استان چاناق‌قلعه
۳۹۲
قره‌چولها

استان موغله
۳۹۳
کورگان

استان اردو
۳۹۴
اشمه

استان عشاق
۳۹۵
گل‌حصار

استان بوردور
۳۹۶
سیندیرگی

استان بالیکسیر
۳۹۷
آرسین (شهر)

استان ترابزون
۳۹۸
اورتاکلار

استان آیدین
۳۹۹
باغچه (ترکیه)

استان عثمانیه
۴۰۰
ادرمیت

استان وان
۴۰۱
اولودره

استان شرناق
۴۰۲
کوناکلی

استان آنتالیا
۴۰۴
کوجالی

استان سقاریه
۴۰۵
چاغلایان‌جریت

استان قهرمان مرعش
۴۰۶
گرمنجیک

استان آیدین
۴۰۷
کادی‌کندی

استان شانلی‌اورفه
۴۰۸
قره‌آغاج شرقی

استان اسپارتا
۴۰۹
چلبی‌باغی

استان وان
۴۱۰
بونیان

استان قیصریه
۴۱۱
چنارجیک

استان یالوا
۴۱۲
شوهوت

استان افیون قره‌حصار
۴۱۴
تاواس

استان دنیزلی
۴۱۵
موجور

استان قرشهر
۴۱۶
بشیک‌دوزو

استان ترابزون
۴۱۷
کومرو

استان اردو
۴۱۸
نالی‌حان

استان آنکارا
۴۱۹
اجی‌پیام

استان دنیزلی
۴۲۰
کینیک

استان ازمیر
۴۲۱
ساسون (شهر)

استان باتمان
۴۲۲
ویزه (ترکیه)

استان قرقلرایلی
۴۲۳
هاس‌کوی

استان موش
۴۲۴
فینیکه

استان آنتالیا
۴۲۵
ویران‌شهر (ملطیه)

استان ملطیه
۴۲۶
ایسجه‌حصار

استان افیون قره‌حصار
۴۲۷
اوزالپ

استان وان
۴۲۸
چیفته‌لر

اسکی‌شهر
۴۲۹
کوزوجولو

استان ختای
۴۳۰
توموک

استان مرسین
۴۳۱
کوچیک‌کوی

استان بالیکسیر
۴۳۲
ازینه

استان چاناق‌قلعه
۴۳۳
تاشوا

استان آماسیه
۴۳۴
پینارحصار

استان قرقلرایلی
۴۳۵
آوانوس

استان نوشهر
۴۳۶
ینی‌جکوی

استان بورسا
۴۳۷
کارگی‌پیناری

استان مرسین
۴۳۸
گوردس

استان مانیسا
۴۳۹
گل‌کوی

استان اردو
۴۴۰
زارا (ترکیه)

استان سیواس
۴۴۱
اومورلو

استان آیدین
۴۴۲
نوزده مه

استان سامسون
۴۴۳
گرزه (شهر)

استان سینوپ
۴۴۴
داتچا

استان موغله
۴۴۵
پینارباشی

استان قیصریه
۴۴۶
چنار (شهر)

استان دیاربکر
۴۴۷
آیانجیک

استان سینوپ
۴۴۸
لیجه

استان دیاربکر
۴۴۹
آلاچام

استان سامسون
۴۵۰
سرین‌حصار

استان دنیزلی
۴۵۱
یالی‌کاواک

استان موغله
۴۵۲
یومرا

استان ترابزون
۴۵۳
یاشیل‌کوی

استان ختای
۴۵۴
خاوران (ترکیه)

استان بالیکسیر
۴۵۵
چوکورجه

استان حکاری
۴۵۶
بوزوا

استان شانلی‌اورفه
۴۵۷
لاپسکی

استان چاناق‌قلعه
۴۵۸
آلتینوا

استان بالیکسیر
۴۵۹
امت (شهر)

استان کوتاهیه
۴۶۰
اکچای

استان بالیکسیر
۴۶۱
دیوریغی

استان سیواس
۴۶۲
داودلار

استان آیدین
۴۶۳
قره‌آغاج (ترکیه)

استان ادرنه
۴۶۴
درین‌کویو

استان نوشهر
۴۶۵
چکرک

استان یوزگات
۴۶۶
ارمنیک

استان قرامان
۴۶۷
بورچکا

استان آرتوین
۴۶۸
مازی‌داغی

استان ماردین
۴۶۹
آلاچاتی

استان ازمیر
۴۷۰
کسکین

استان قیریق‌قلعه
۴۷۱
احمدلی (ترکیه)

استان مانیسا
۴۷۲
شفاعت‌لی

استان یوزگات
۴۷۳
چاماش

استان اردو
۴۷۴
هیمنه

استان آنکارا
۴۷۵
بایات (شهر)

استان چوروم
۴۷۶
بویوک‌یونجالی

استان تکیرداغ
۴۷۷
تومارزا

استان قیصریه
۴۷۸
سلطان‌خانی

استان آق‌سرای
۴۷۹
کپز

استان چاناق‌قلعه
۴۸۰
تونچ‌بیلک

استان کوتاهیه
۴۸۱
عادل‌جواز

استان بتلیس
۴۸۲
بزدوقان

استان آیدین
۴۸۳
گواش (شهر)

استان وان
۴۸۴
گلین‌کایا

استان ماردین
۴۸۵
عشق‌علی

استان ارزروم
۴۸۶
کنگل

استان سیواس
۴۸۷
تورقوت‌آلپ

استان مانیسا
۴۸۸
کوشک (ترکیه)

استان آیدین
۴۸۹
یاخشی‌خان

استان قیریق‌قلعه
۴۹۰
چیکچیلی

استان آنتالیا
۴۹۲
آجارلار

استان آیدین
۴۹۳
پوزانتی

استان آدانا
۴۹۴
ینیجه

استان قره‌بوک
۴۹۵
سیوری‌حصار

اسکی‌شهر
۴۹۶
اروح

استان سعرد
۴۹۷
گول‌مرمره

استان مانیسا
۴۹۸
کولپ

استان دیاربکر
۴۹۹
سوگوت

استان بیله‌جک
۵۰۰
تاش‌اوجو

استان مرسین
۵۰۱
اوباباشی

استان ختای
۵۰۲
فندق‌لی

استان ریزه
۵۰۳
پنج‌شنبه (شهر)

استان اردو
۵۰۴
گل‌یاکا

استان دوزجه
۵۰۵
شبین قره‌حصار

استان گره‌سون
۵۰۶
آرابان

استان غازی‌عینتاب
۵۰۷
حصه (شهر)

استان ختای
۵۰۸
آقچه‌داغ

استان ملطیه
۵۰۹
ساواش‌تپه

استان بالیکسیر
۵۱۰
کایناشلی

استان دوزجه
۵۱۱
قره‌یالان

استان ختای
۵۱۲
راشدیه

استان توقات
۵۱۳
خیزان

استان بتلیس
۵۱۴
سارایونو

استان قونیه
۵۱۵
هانی (شهر)

استان دیاربکر
۵۱۶
پالو (شهر)

استان الازیغ
۵۱۷
اینه‌بولو

استان قسطمونی
۵۱۸
هوناز

استان دنیزلی
۵۱۹
گورون

استان سیواس
۵۲۰
بشرلی

استان باتمان
۵۲۱
یاناک

استان قونیه
۵۲۲
یاشیل‌حسار

استان قیصریه
۵۲۳
آواسلار

استان آنتالیا
۵۲۴
ییلدیزلی

استان سیواس
۵۲۵
واراتو

استان موش
۵۲۶
ماوی‌کند

استان آنتالیا
۵۲۷
خلفتی

استان شانلی‌اورفه
۵۲۸
پرتک

استان تونج‌ایلی
۵۲۹
کوچوک‌دالیان

استان ختای
۵۳۰
چرکش

استان چانقری
۵۳۱
یازی‌کونک

استان الازیغ
۵۳۲
آکبز

استان ختای
۵۳۳
قره‌چوپان

استان ارزروم
۵۳۴
چاتال‌آغزی

استان زنگولداغ
۵۳۵
تک باشی

استان ختای
۵۳۷
قره‌داش (شهر)

استان آدانا
۵۳۸
کوناجیک

استان موغله
۵۳۹
خینوس

استان ارزروم
۵۴۰
ایپسالا

استان ادرنه
۵۴۱
چوپانلار

استان افیون قره‌حصار
۵۴۲
هاوسا

استان ادرنه
۵۴۳
یاکینجا

استان ملطیه
۵۴۴
بی‌اوغلی

استان قهرمان مرعش
۵۴۵
چاییرخان

استان آنکارا
۵۴۶
ساحل‌کنت

استان آنتالیا
۵۴۷
گل‌شهر (ترکیه)

استان نوشهر
۵۴۸
درنده (شهر)

استان ملطیه
۵۴۹
لادیک

استان سامسون
۵۵۰
کورو (شهر)

استان یالوا
۵۵۱
کستال

استان آنتالیا
۵۵۲
یلیش‌کرات

استان آغری
۵۵۳
سلطان‌کوی

استان تکیرداغ
۵۵۴
دیلک

استان ملطیه
۵۵۵
یئنی‌چیفتلیک

استان تکیرداغ
۵۵۶
تورونجووا

استان آنتالیا
۵۵۷
گوزجولر

استان ختای
۵۵۸
ساریلار

استان آنتالیا
۵۵۹
کویجئ‌قیز

استان موغله
۵۶۰
عینسیل

استان گره‌سون
۵۶۱
لادیک

استان قونیه
۵۶۲
ایدین‌جیک، مرسین

استان مرسین
۵۶۳
توزلوجا

استان ایغدیر
۵۶۴
چلیخان

استان آدیامان
۵۶۵
سوغوتلو

استان ترابزون
۵۶۶
کیراز

استان ازمیر
۵۶۷
کابالا (شهر)

استان ماردین
۵۶۸
دجله (ترکیه)

استان دیاربکر
۵۶۹
ینیجه

استان مرسین
۵۷۰
توپراک‌کاله

استان عثمانیه
۵۷۱
یشیل‌یورت

استان ملطیه
۵۷۳
یارت‌باشی

استان الازیغ
۵۷۴
بوستان‌باشی

استان ملطیه
۵۷۵
ینیجه‌اوبا

استان قونیه
۵۷۶
ساوور

استان ماردین
۵۷۷
کاله (ترکیه)

استان دنیزلی
۵۷۸
ساواجو

استان آیدین
۵۷۹
آندیرلین

استان قهرمان مرعش
۵۸۰
کشاپ

استان گره‌سون
۵۸۱
حکیم‌خان

استان ملطیه
۵۸۲
اسماعیل (ترکیه)

استان قونیه
۵۸۳
ینیجه

استان آنکارا
۵۸۴
نارلی

استان قهرمان مرعش
۵۸۵
کویوجاک

استان آیدین
۵۸۶
گورگن‌تپه

استان اردو
۵۸۷
چیلیملی

استان دوزجه
۵۸۸
اورهانلی

استان بورسا
۵۸۹
بلدیبی

استان موغله
۵۹۰
گوله (شهر)

استان اردهان
۵۹۱
آق‌تپه (ترکیه)

استان ختای
۵۹۲
آیواجیک

استان چاناق‌قلعه
۵۹۳
چاییرالان

استان یوزگات
۵۹۴
بوزکیر

استان قونیه
۵۹۶
سارای‌کنت

استان یوزگات
۵۹۷
تونیا

استان ترابزون
۵۹۸
کاواک

استان سامسون
۵۹۹
کچی‌بورلو

استان اسپارتا
۶۰۰
چولاکلی

استان آنتالیا
۶۰۱
اواایمیر

استان آیدین
۶۰۲
ایچری‌چورما

استان قونیه
۶۰۳
ماچکا

استان ترابزون
۶۰۴
بیتز

استان موغله
۶۰۵
یاغلی‌دره

استان گره‌سون
۶۰۶
چارشی‌باشی

استان ترابزون
۶۰۷
دوراغان

استان سینوپ
۶۰۸
کوزاکلی

استان نوشهر
۶۰۹
پیرعزیز (ترکیه)

استان گره‌سون
۶۱۰
بکبله

استان ختای
۶۱۱
شکروبا

استان قهرمان مرعش
۶۱۲
آریتاش

استان قهرمان مرعش
۶۱۳
آتچه

استان آیدین
۶۱۴
گوکچه‌بی

استان زنگولداغ
۶۱۵
اولوکیشلا

استان نیغده
۶۱۶
گولوچ

استان زنگولداغ
۶۱۷
آلتینوا

استان یالوا
۶۱۸
ساکچاگوزه

استان غازی‌عینتاب
۶۱۹
آتایورت

استان مرسین
۶۲۰
ایشیکلار

استان افیون قره‌حصار
۶۲۲
اولوبورلو

استان اسپارتا
۶۲۳
گوینوک

استان بورسا
۶۲۴
ایلگاز

استان چانقری
۶۲۵
آتاکنت

استان مرسین
۶۲۶
چیچک‌داغی

استان قرشهر
۶۲۷
گوکچه

استان ماردین
۶۲۸
بخارکنت

استان آیدین
۶۲۹
ولیمشه

استان تکیرداغ
۶۳۰
شیران (شهر)

استان گوموش‌خانهجعبه‌ابزار