روستای سرسبز زانمعرفی روستای سرسبز زان


زان روستایی از توابع بخش مرکزی دهستان جمع آبرود و در فاصله ۴ کيلومتری جنوب شرقی شهر آبسرد دماوند و با موقعیت جغرافیایی
۳۵°۳۵′۴۴″N ۵۲°۱۱′۵۸″E

واقع شده است .
روستای زان به لحاظ زیبایی، آب و هوا ، گردشگری و ميهمان‌نوازی از روستاهای بسیار خوب شهرستان دماوند به شمار می رود .

روستاهای همجورا روستای زان عبارتند از روستای " لومان " و " زیارت " که در جنوب غربی روستا قرار دارند و از
شرق به فاصله نه چندان  دور روستای " اوچونک " قرار گرفته است .

آدرس وبلاگ :

وبلاگ روستای سرسبز زانروستای زانجعبه‌ابزار