ظفری


شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویر احمدجعبه‌ابزار