غار بتون ( اژدها)


در فاصله ۲۰ کیلومتری روستای چرمه و در مجاورت مزار پیر ازدک، غار بتون واقع شده و روستای زیبای چرمه نیز ۲۰ کیلومتر با شهر سرایان فاصله دارد. این غار منحصربهفرد و زیبا با داشتن گذرگاههای ممتد و حوضچههای متعدد، از زیباترین جلوههای طبیعی ایران و استان خراسان جنوبی به شمار میرود که این پدیده نادر و زیبا را تنها در غارهایی چون غار علیصدر همدان و غار مولیس در فرانسه میتوان مشاهده نمود. در حقیقت زیباترین حوضچههای جهان را در این غار میتوان به چشم دید که دلیل آن وجود قندیلهای پردهای شکل بادبزنی، لولهای و میلهای میباشد و نکته جالب توجه در مورد این قندیلها، به گوش رسیدن آلات موسیقی به هنگام ضربه نواختن به آنها است. آب موجود در این غار، فاقد رنگ و بو بوده و دارای مزهای طبیعی است و به حدی پاکیزه و زلال است که کف آن قابل رؤیت میباشد. طبق بررسیهای انجام شده آب این حوضچهها در گروه آبهای بیکربنات کلسیم سبک با اسیدیته نزدیک به خنثی قرار گرفتهاند. املاح آهکی موجود در این آب، آن را غیر قابل شرب نموده است. ریزش مداوم آب از دیوار و سقف غار تأمین کننده آب حوضچههای موجود بوده و منشأ ده درجه سانتیگراد گزارششده است. ً آنها نیز بارشهای جوی میباشد. میانگین رطوبت نسبی غار، ۸.۵ درصد بوده و دمای آن نیز حدودا از جانداران موجود در این غار میتوان به خفاش، شبپره و کپک یا قارچ اشاره نمود. سقف غار با پوششی از کربنات کلسیم خالص ساخته شده و در بعضی از بخشها با سایر عناصر مخلوط شده است که علت آن نیز قرارگیری در مسیر جریان آب از خارج به داخل غار میباشد. استلاکتیت و استلاگمیتهای آهکی غار، با اشکال متنوع و جذاب و با حالت کریستالی شکل، چشم هر بینندهای را خیره میسازند
دهنه این غار در گذشته توسط اهالی کشف گردیده بوده است، علت آن نیز میتواند دهنه بسیار بزرگ و طاق بلند ورودی آن باشد که از فاصله بسیار دور نیز در شیبهای تند سنگی هویداست. جنس سنگ این کوه، آهکی بوده و به همین دلیل وجود غار یا حفرات بزرگ در آن طبیعی است. مسیر دسترسی به این غار از طریق جاده خاکی از چرمه با ماشین امکانپذیر میباشد. دهانه غار از ازدک، در فاصله دور قابل مشاهده است. همچنین در منطقه، جاده آسفالته ترانزیتی بیرجند-قائن نیز مسیر دیگری برای رسیدن به این غار محسوب میگردد. مسیری فرعی نیز از سهراهی روم به سمت سرایان وجود دارد. طی ۵۰ کیلومتر از جاده بیرجند-قائن و با پشت سر گذاشتن ۱۷ کیلومتر از آرین شهر و ورود به جاده سهراهی روم-سرایان، با طی مسافتی با پیمودن مسافتی ۱۸ کیلومتری در جاده خاکی به این غار دست خواهید یافتجعبه‌ابزار