قلعه امیر بهمن خان صمصام دزفول‌


قلعه امیر بهمن خان، در سه کیلومتری روستای علی شلگهی ، در ۲۳ کیلومتری شهر دزفول واقع شده است . مالک این دژ شخصی به نام امیر بهمن خان صمصام السلطنه بوده است. پیرامون این قلعه باغ و اراضی زراعی فراوانی قرار داشته است. طبق مستندات مشهود فضای پشت قلعه، به باند فرود هواپیمای شخصی صمصام خان اختصاص داشته است ضمن اینکه خود او نیز خلبان بوده است. صاحبان واقعی قلعه در ایام خوش آبوهوای سال برای سپری کردن اوقات فراغت از شهر به این قلعه سفر میکنند. طبق نقل قل های شفاهی اهالی اطراف تا پیش از انقلاب بنا و حتی درب و پنجرههای آن سالم بوده است، اما پس از متروک شدن توسط ساکنان قلعه، رو به ویرانی گذاشته است.جعبه‌ابزار