قله شاهوار


ارتفاعات شاهوار در شمال غربی شاهرود و در حاشیه جنوبی البرز شرقی واقعشده است. قله این کوه ۳۹۴۵ متر از سطح دریا ارتفاع دارد و بیست و چهارمین قله بلند ایران است. تمام ایام سال قله این کوه پوشیده از برف است. زرشک، انواع گرامینه، انواع گون، کلاه میرحسین، چوبک، درمنه، چمن گندمی، جاروعلفی، زیره وحشی، کاسنی، کنگر، پیچک صحرایی، میخک کوهی، نسترن وحشی، ارس و داغداغان از گونههای گیاهی رو¶ده شده در این منطقه هستند. گونههای جانوری مهم این منطقه شامل گراز، پلنگ، خرس قهوهای، گرگ، گربه وحشی، تشی، خرگوش، بز کوهی، عقاب، کبک دری، شاهین و کبک معمولی هستند. این کوه به علت اتصال از سمت گردنه شمال شرقی، به نام آهار و ارتفاعات یزدکی و شترپا، از سلسله جبال البرز به شمار میرود. راههای صعود به این قله شامل مسیر جنوبی (نکارمن)، جنوب غربی (قطار زرشک)، غربی (طاش بالا) و شمال (چشمههای پیرمیشی و خرسی) و شمال شرقی (تنگه آهار) است. در ایام سرما، به سبب دسترسی آسان به روستای نکارمن، دسترسی آسان به ابتدای یال، آفتابگیر بودن و کمتر بودن ریسک سقوط بهمن، اغلب، صعود از طریق یال جنوبی و نکارمن انجام میگیرد. در ایام خوش آبوهوای سال، بیشتر صعودها از چشمه پیر میشی و چشمه خرسی صورت میگیرد.جعبه‌ابزار