مرادآباد نورعلی


معرفی روستای مرادآباد نورعلی
۲۳ خرداد ۱۳۹۶ عابدی معرفی دهیار

روستای مرادآباد واقع در ۴کیلومتری شهرستان نورآباد لرستان با داشتن ۱۲۰۰نفر جمعیت وبیش از ۲۵۰خوانوار دارای منابع خدادادی با زمینهای مرغوب ومسطح که برای هر کار کشاورزی مرغوب میباشد .متا سفانه این روستا با توجه به نزدیکی به مرکز بخش وشهرستان هیچ گونه امکانات رفاهی ندارد که این امر باعث کوچ بیش از ۳۰۰۰نفر از اهالی در سنوات قبل به شهرستان شده وزمینهای مرغوب به حالت دیم با ثمری ناجیز باقی گزاشته اند ،بحث بنده حقیر از بی توجهی اهالی بعد مسولیت میباشد.به قول معروف تا بچه شیر نخواهد مادر اهمیت نمیدهد.ولی در کل عرض کنم روستایی با موقعیت بسیار خوب گسترده وقابل پیشرفت میباشد .از کلیه عزیزانی که غرایض بنده را میخوانند اگر مسولند به خاطر خدا ،واگر عزیزانی دیگرند در صورت گذر سری بزنند .نا گفته نماند این روستا دارای تپه باستانی با قدمت زیاد سراب اب بسیار جالبی میباشد که در فواصل گرم تفریگاه خیل زیادی از هم شهریان میباشد.

استان: لرستان
شهر: نورآباد دلفان
بخش: مرکزی
دهستان: نورعلی
نام دهیار: علیدوست یوسفی مرآدابادیجعبه‌ابزار