مشاوره و خدمات کشاورزی


شرکت مزرعه سبز نیاک
ارایه کننده کودهای آلی و اورگانیک،آماده ارایه خدمات کشاورزی و مشاوره از طریق مهندسین خود می باشد.
شماره مهندسین مشاور:
۰۲۱-۵۵۹۶۱۰۵۵
۰۹۳۹۹۴۱۰۷۳۶جعبه‌ابزار