کانواس بوم مدل کسب و کار چیست؟


مدل کسب وکار ابزاری قدرتمند برای شکل‌دهی منطق درآمدزایی شرکت است و کانواس (بوم) مدل کسب و کار ، یک متدولوژی جامع برای برنامه ریزی، طراحی و توصیف مدل کسب و کار است. کانواس مدل کسب و کار امکان مشاهده کل مدل کسب و کارتان را در یک نگاه فراهم می کند. [۱]    جعبه‌ابزار