کتاب اسلام و توسعه


نام كتاب: اسلام و توسعه
مولف: محمد جمال خلیلیان
تهیه‌كننده و ناشر: مركز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه‌ی علمیه
ویراستاران: محمد جواد شریفی، حمیده انصاری
حروف‌چین و صفحه‌آرا: حسن یوسفی
چاپ اول: پاییز ۱۳۸۱جعبه‌ابزار