کتاب قمری دخیل


🌷🌻 کتاب قمری - دخیل 🌻🌷
هرگاه با کسانی که به مکتب رفته اند نشست و برخاستی صورت گیرد، با افتخار از قمری (قومرو)- دخیل یاد می کنند.
آخوند ملاحسین مراغی مشهور و متخلص به دخیل مراغه ای، یکی از ستارگان آسمان شعر تورکی به ویژه مرثیه سرائی است. اشعار او در قرن ۱۳ و ابتدای قرن ۱۴ هجری قمری، زینت بخش مکتبخانه ها، مجالس روضه خوانی و مراثی بوده است.
دیوان ۸ جلدی ملاحسین مراغه ای بصورت دست نویس و چاپ عادی در دسترس همگان است. او در یکی از اشعار رثایی خود بنام "دئیشمه" گفتار بین ایمان و کفر (حضرت عباس و شمر) را چه زیبا به تصویر می کشد. او برداشتهای خود را از ماجرای کربلا بر اساس مطالعاتش، احادیث و روایات، به نظم کشیده است.
لازم به توضیح است که در ۱۵۰ سال گذشته در مکتبخانه های شهرستان رزن، بعد از عم جز و ختم قرآن، کتابهای نصاب الصبیان، قمری دربندی، دخیل مراغه ای، گلستان سعدی، بوستان، و ... تدریس می شده است. جلد اول از دیوان هشت جلدی دخیل مراغی تقدیم می شود. 👇👇👇
احمد صلاحی، ۲۷ اسفند ۹۵.جعبه‌ابزار