کتاب های گردشگری


کتاب گردشگري پايدار (روستايي و عشايري) نوشته دكتر مجتبي قديري معصوم، دانشيار دانشگاه تهران، دكتر عليرضا استعلاجي، دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري و دكتر معصومه پازكي مدرس دانشگاه پيام نور به كوشش انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد. كتاب گردشگري پايدار (روستايي و عشايري) حاوي مطالب ارزشمندي در زمينه فرايند گردشگري روستايي ـ عشايري محسوب مي‌شود و با توجه به محتوا و سرفصل‌هاي كاربردي آن، در رشته‌هاي علوم انساني دانشگاه‌ها، مراكز آموزشي و علمي ـ تحقيقاتي و نيز مديران و كارشناسان نظام برنامه‌ريزي توسعه كشور و تمامي علاقه‌مندان به مطالعات گردشگري روستايي ـ عشايري قابل استفاده است. كتاب گردشگري پايدار (روستايي و عشايري) در ۱۰ فصل بخش‌بندي شده است. گردشگري روستايي و عشايري، معنا و مفهوم توسعه پايدار، گردشگري روستايي و توسعه پايدار، راهبردهاي نظري گردشگري روستايي، گردشگري روستايي از ديدگاه‌هاي مختلف، جاذبه‌هاي گردشگري روستايي و شاخص‌هاي توسعه گردشگري روستايي، برنامه‌ريزي گردشگري روستايي، فناوري اطلاعات و ارتباطات و بازاريابي در گردشگري روستاي، دستورالعمل‌هاي جهاني در گردشگري، حفاظت و توسعه و نظامنامه جهاني اخلاق گردشگري از جمله بخش‌هاي مختلف اين كتاب است.هم اکنون این کتاب در ۲۴۲ صفحه به قیمت ۴۵۰۰۰ ریال در فروشگاه های معتبر کتاب دانشگاهی موجود می باشد.
توسعه گردشگری روستایی
(با رویکرد گردشگری پایدار)


کتاب توسعه گردشگري روستایی بارویکرد گردشگری پايدار نوشته دكتر محمد رضا رضوانی می باشد که توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد. كتاب توسعه گردشگری روستایی (با رویکرد گردشگری پایدار)حاوي مطالب ارزشمندي در زمينه گردشگری روستایی وانواع آن دارد شاید کتاب به عنوان اولین کتاب منسجم دانشگاهی در زمینه گردشگری روستایی با تاکید بر رویکرد پایداری می باشد.
ویژگی بارز این کتاب تنظیم فصول کتاب بر اساس آموزش در محیط های دانشگاهی می باشد به این صورت که در ابتدای هر فصل اهداف رفتاری در ارتباط با فصل و واژگان کلیدی مطرح شده است و در این کتاب نویسنده تلاش دارد تا کتاب کمتر شبیه به کتاب های دیگر منتشر شده در این زمینه باشد
کتاب در ۷ فصل تهیه و تنظیم شده است در فصل اول با مرور تعاریف و مفاهیم آغاز می شود. در فصل دوم به بررسی چارچوب توسعه گردشگری روستایی می پردازد. فصل سوم اختصاص به گردشگری روستایی پایدار دارد در این فصل نویسنده تلاش دارد مفاهیم مرتبط با توسعه پایدار و توسعه پایدار گردشگری، اصول و ابزار ها را مورد بررسی قرار دهد. فصل چهارم به مدیریت و برنامه ریزی گردشگری روستایی، فصل پنجم تجارب توسعه گردشگری روستایی در کشور های توسعه یافته مانند کشور های اروپایی و امریکای شمالی و تیز فصل ششم روند توسعه گردشگری در کشورهای در حال توسعه را مورد بررسی قرار می دهد. و در نهایت در فصل هفتم به بررسی گردشگری توسعه روستایی در ایران اختصاص یافته است.
شاید مهمترین نقد کتاب حجم بالای کتاب می باشد اما با توجه به این حجم، قیمت کتاب برابر با ۴۵۰۰۰ ریال می باشد که در فروشگاه های معتبر کتاب دانشگاهی موجود می باشد.جعبه‌ابزار