گل میشه


شهرستان میانه استان آذربایجان شرقیجعبه‌ابزار