بحث: توسعه روستایی


  • لطفا در صفحه‌های بحث با چهار مدک امضا کنید (~~~~).
  • متن‌تان را به انتهای بحث اضافه کنید.
  • اینجا تالار گفتگو نیست، فقط دربارهٔ مقاله بحث کنید.


منابع آب اعم از چشمه ها قناتها رودخانه ها می باشد--محمد مهدی اطهر     ۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ساعت ۱۱:۱۹
جعبه‌ابزار