اراک


فهرست روستاهای شهرستان اراک


بخش مركزي[ویرایش]


← دهستان امان آباد
امان آباد
انجیرک
کودزر
گیلی
سوار آباد
انجدان

← دهستان اميريه
مرزيجران
هزاوه
طرلان
ساقي
شمس آباد
قزلیجه

← دهستان داود آباد
ده نمك
ویسمه
خوشدون

← دهستان سده
گوار
ضامنجان
عقيل آباد
رباط میل
نمك كور
نظم آباد
كله نمك كور

← دهستان شمس آباد
قاسم آباد
چشمه پهن
بان
خرم آباد
دینه کبود
عليم آباد
جمال آباد
ارکوین
ساكي سفلي
سیرکند
علي آباد قره كهريز

← دهستان مشك آباد
خير آباد
ابراهيم آباد
شهسواران
امر آباد
چشمه خورزن
سهل آباد
شانق

← دهستان مشهد ميقان
ايبك آباد
محمديه
میقان
مصلح آباد
سوسن آباد
طرمزد
حر آباد
مشهد ميقان
كمال آباد سفلي
گاوخانه

← دهستان معصوميه
کارچان
مالك آباد
معصوميه
قلعه نو
موت آباد
شهرجرد
حاجي آباد

بخش ساروق[ویرایش]


← دهستان ساروق
جیریا
ساروق
طور سينا
قلعه ارجناوند
فارسیجان
كركان سفلي
قطار آغاج سفلي
بهادرستان
میچان
کلاغ نشین
قلعه ساروق
وزيرآباد

← دهستان مشهد الكوبه
مشهد الكوبه
نوازنجعبه‌ابزار