اقتصاد اینترنت


امروز اینترنت یکی از اصلی‌ترین وسایل ارتباطات جمعی است که می‌تواند اخبار و اطلاعات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دورترین نقطهء جهان مخابره کند. بنابراین هر‌چه تعداد کاربران در یک کشور بیش‌تر باشد آن کشور پیشرفته‌تر به حساب می‌آید. به گزارش مرکز آمار اینترنت ورلد ( INTERNET WORLD ) کشورهای ایالات متحدهء آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، هند، انگلیس، کرهء‌جنوبی، ایتالیا، فرانسه و روسیه ۱۰ کشوری هستند که بیش‌ترین شمار کاربران را دارند .
▪ ایالات متحدهء آمریکا ۶/۲۲ درصد از کل کاربران اینترنت جهان را دارد. پس از آمریکا کشور چین با داشتن ۶/۱۰ درصد از کل کاربران جهان، رتبهء دوم را از آن خود کرده است. در این کشور ۹۴ میلیون نفر کاربر اینترنت وجود دارد که تنها ۳‌/‌۷ درصد از کل جمعیت این کشور است. جمعیت زیاد این کشور باعث شده است تا باوجود نفوذ کم اینترنت میان جمعیت یک میلیارد و ۳۰۰میلیون نفری این کشور بازهم شمار کاربرانش رتبهء دوم را در جهان به خود اختصاص دهد
▪ کشور ژاپن با داشتن ۶۷ میلیون و ۶۷۸ هزار نفر کاربر سومین رتبهء را دارد. به‌طورکلی ۸/۵۲ درصد از کل جمعیت کشور ژاپن کاربر اینترنت هستند و این عده ۶/۷ درصد از کل کاربران جهان را تشکیل می‌دهند. آلمان که از نظر شمار کاربران رتبه چهارم را دارد، ۲/۵‌ درصد از کل کاربران جهان را در خود جای داده است. در این کشور ۵۶ درصد از مردم از اینترنت استفاده می‌کنند که نسبت خوبی برای این کشور محسوب می‌شود. در میان تمامی کشورهای مورد بررسی نسبت کاربران به جمعیت کشور در ایالات متحدهء آمریکا از همه بیش‌تر است و کشور هند هم کم‌ترین نسبت کاربران را به کل جمعیت خود دارد. دلیل قرارگرفتن هند در رتبهء پنجم جمعیت زیاد این کشور است. هند جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر دارد که تنها ۶/۳ درصد از آن‌ها یعنی حدود ۳۹ میلیون نفر از اینترنت استفاده می‌کنند، هند ۴/۴ درصد از کل کاربران جهان را دارد. کشورهای انگلیس، کرهء‌جنوبی و ایتالیا به ترتیب چهار، ۶/۳ و ۲/۳ درصد از کل کاربران اینترنت جهان را دارند در حالی‌که ۷‌/۵۸‌ درصد از کل جمعیت انگلیس۳ /۶۳‌ درصد از کل جمعیت کرهءجنوبی و ۸/۴۸‌ درصد از کل جمعیت ایتالیا در این خیل قرار دارند. آمارها حاکی از این مطلب است که ۲/‌۴۱ درصد از جمعیت فرانسه معادل ۲۵ میلیون نفر از اینترنت استفاده می‌کنند. این کشور که رتبهء نهم را از نظر شمار کاربران به خود اختصاص داده ۸/۲ درصد از کل کاربران جهان را در خود جای داده است
کشورهای روسیه، کانادا و برزیل به ترتیب ۵/۲، ۳‌/۲‌ درصد و دو درصد از کل کاربران اینترنت را دارند. در کشور روسیه ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کاربر اینترنت وجود دارد که ۵/۱۵‌ درصد از کل جمعیت است و در کانادا ۲۰میلیون و ۴۵۰ هزار نفر کاربر ۸/۶۳ درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. در برزیل تنها ۱۸میلیون کاربر اینترنت وجود دارد درحالی‌که جمعیت این کشور بیش‌از ۱۸۱میلیون نفر است. کاربران اینترنت ۹/‌۹ درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. در کشور اندونزی که رتبهء سیزدهم از نظر تعداد کاربران اینترنت را دارد، اینترنت بین ۱۵میلیون و سیصد هزار نفر از مجموع ۲۱۹میلیون نفر نفوذ کرده است. در واقع تنها هفت درصد از کل جمعیت اندونزی در شمار کاربران اینترنت قرار دارند و ۷/۱ درصد از کل کاربران را تشکیل می‌دهند. کشور اسپانیا با داشتن ۶‌/‌۱ درصد از کل کاربران رتبهء چهاردهم را دارد. در این کشور ۱۴میلیون و ۵۹۱ هزار کاربر اینترنت وجود دارد که ۶/۳۳ درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. نفوذ اینترنت در ۴/۶۶ درصد از مردم استرالیا، ۸/۱۱ درصد از مردم مکزیک، ۵/۵۳ درصد از مردم تایوان،۲/۶۶ درصد از مردم هلند، ۸/۲۷ درصد از مردم لهستان و ۹/۳۵ درصد از مردم مالزی است.این کشورها به ترتیب ۵‌/‌۱، ۴‌/۱‌، ۴‌/۱‌، ۲/۱ و ۱/۱ درصد از کل کاربران جهان را تشکیل می‌دهند. به گزارش مرکز آمار اینترنت، این تکنولوژی جدید در میان ۹/۱۳ درصد از کل جمعیت جهان نفوذ پیدا کرده است و در کل ۸۸۸ میلیون و ۶۸۲ هزار کاربر در جهان وجود دارند که ۷۲۷ میلیون و ۹۲۸ هزار نفر از آن‌ها در ۲۰ کشور مورد بررسی زندگی می‌کنند. در این گزارش ۱۰ زبانی که به ترتیب بیش‌ترین خیل کاربران به آن تعلق دارند نیز معرفی شده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد ۲۹۱ میلیون و ۸۲۲ هزار نفر از کل کاربران اینترنت یعنی ۸/۳۲ درصد از کل کاربران انگلیسی زبان هستند. ۳/۲۶ درصد از کل جامعه انگلیسی‌زبانان دنیا را تشکیل می‌دهند. دومین زبان در دنیای عظیم اینترنت زبان چینی است. کاربران این زبان ۱۱۳میلیون و ۴۱۴ هزار نفر هستند که ۸/۱۲ درصد از کل کاربران را تشکیل می‌دهند. این عده ۶/۷‌ درصد از کل جمعیت چینی زبانان دنیا هستند. زبان‌های ژاپنی، اسپانیایی، آلمانی، فرانسوی، کره‌ای، ایتالیایی، پرتغالی و هلندی از نظر شمار کاربران رتبهء‌های سوم تا دهم را دارند. به گزارش مرکز مطالعات اینترنتی ۶۷ میلیون و ۶۷۸ هزار نفر از مجموع کاربران یعنی ۶/۷ درصد از کل جمعیت کاربران به زبان ژاپنی صحبت می‌کنند. زبان اسپانیایی ۴/۶ درصد از کل کاربران، زبان آلمانی ۱/۶ درصد، زبان فرانسوی ۲/۴ درصد، زبان کره‌ ای ۶/۳ درصد، زبان ایتالیایی ۲/۳ درصد، زبان پرتغالی ۴/۲ درصد و زبان هلندی ۶/۱ درصد از کل کاربران را تشکیل می‌دهند
▪ به گزارش مرکز مطالعات اینترنتی ۸/۵۲ درصد از کل افرادی که به زبان ژاپنی صحبت می‌کنند ۶/۱۴ درصد از کل افرادی که به زبان اسپانیایی صحبت می‌کنند و ۴/‌۵۵ درصد از کل افرادی که به زبان آلمانی صحبت می‌کنند، در شمار کاربران قرار دارند. ۱۰ درصد از فرانسوی زبانان، ۴۲ درصد از کره‌ای زبانان، ۸/۴۸ درصد از ایتالیایی زبانان، ۵/‌ ۹درصد از افرادی که به زبان پرتغالی صحبت می‌کنند و ۵/۶۰ درصد از افرادی که به زبان هلندی صحبت می‌کنند در شمار کاربران اینترنت قرار دارند. به‌طورکلی ۸/۸۰ درصد از کل کاربران اینترنت متعلق به این ۱۰ زبان هستند و درحالی‌که تنها ۹/‌۱۸ درصد از کل جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، کاربران متعلق به این ۱۰ زبان ۷۱۸ میلیون و ۶۳ هزار نفر هستند. به گزارش این مرکز کشورهای قارهء آسیا در مجموع ۳۰۲ میلیون و ۲۵۷ هزار نفر کاربر اینترنت دارند که نسبت به سال ۲۰۰۰ میلادی ۴/۱۶۴ درصد رشد کرده است. قارهء آسیا از نظر شمار کاربران اولین رتبهء را در جهان دارد و پس از آن‌ قاره اروپا، آمریکایی شمالی، آمریکای لاتین و کارائیب، اقیانوسیه و آفریقا قرار دارد، قارهء آسیا با داشتن ۳/۵۶ درصد از کل جمعیت دنیا ۳۴ درصد از کل کاربران را دارد
www.internet worldstats.com
پس از روسیه، کشورهای کانادا، برزیل، اندونزی، اسپانیا، استرالیا، مکزیک، تایوان، هلند، لهستان و مالزی بیش‌ترین شمار کاربران را دارند و رتبهء ۱۰ تا ۲۰ را دارند. این ۲۰ کشور در مجموع ۷۲۷ میلیون و ۹۲۸ هزار کاربر دارند که ۹/۸۱‌ درصد از کل کاربران جهان را تشکیل می‌دهد. به گزارش مرکز آمار اینترنت در ایالات متحدهء آمریکا ۸/۶۷ درصد از کل مردم از اینترنت استفاده می‌کنند که این تعداد ۲۰۰ میلیون و ۹۳۴ هزار نفر را تشکیل می‌دهد
منبع: www.aftab.ir
گردآوری:مهندس محمد افشار عضو هیات علمی سایت ایران اگری بیزجعبه‌ابزار