اقتصاد رسانه


اقتصاد رسانه در واقع زیر شاخه‌ای از دو رشته‌ی اصلی رسانه و اقتصاد است كه با به‌كارگیری اصول و مبانی نظری و كاربردی در این حوزه به بررسی و تحلیل ویژگی‌های عملیاتی و مالی خاص بنگاه‌های رسانه‌ای می‌پردازد و یا به تعبیری كاربرد نظریات اقتصادی در فضای رسانه‌ها است.

فهرست مندرجات
۱ - جستارهای وابسته

جستارهاي وابسته[ویرایش]

اقتصاد رسانه نظريه و كاربرد


توسعه اقتصادي و برنامه ريزي


اقتصاد رسانه رويكرد نظري

جعبه‌ابزار