اقتصاد رسانه، رسانه و جهاد اقتصادی


نشست اقتصاد رسانه، رسانه و جهاد اقتصادی برگزار شد

نشست "اقتصاد رسانه، رسانه و جهاد اقتصادی" به همت دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها روز سه شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در محل این دفتر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار تقریب، با توجه به نامگذاری سال ۹۰ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان "جهاد اقتصادی" و نقش رسانه ها در ایجاد زمینه و بستر های فرهنگی مناسب برای تحقق اهداف و آرمان های اقتصادی، نشست اقتصاد رسانه، رسانه و جهاد اقتصادی با حضور دکتر" ساسان شاه ویسی" رئیس پژوهشکده راهبردی اقتصاد ، دکتر "اسماعیل شجاعی" استاد اقتصاد و رسانه و دانشجویان حوزه رسانه و اقتصاد برگزار شد که شرکت کنندگان به بحث و تبادل نظر پیرامون جهاد اقتصادی و راهکارهای عملی رسانه ها در این عرصه خواهند پرداختند.
در این نشست دکتر ساسان شاه ویسی ابتدا به وجوه مختلف جهاد اقتصادی پرداخت و اظهار داشت خبرنگار در رساندن، تفهیم، تبیین و بزرگ کردن نقاط قوت، ایجاد امید و باور ملی در بحث جهاد اقتصادی نقش بسزایی دارد.
وی افزود: باید یک تفکیکی بین نگاه عملیاتی و راهبردی در بحث جهاد اقتصادی در کشور داشته باشیم و رسانه باید تلاش کند که چگونه می تواند در این بخش مؤثر باشد.
شاه ویسی گفت: در جهاد باید از برخی از نگاههای مخاطره آمیز جلوگیری شود وقتی صبحت از جهاد می شود بسیاری از دغدغه ها باید بر برخی دیگر ترجیح داده شود. تلاش مضاعف و تقابل با دشمن دو فاکتور مهم و اساسی در مبحث جهاد می باشدو رسانه به عنوان رکن دموکراسی خواهی می تواند نقش اساسی را در جهاد اقتصادی داشته باشد.
وی افزود: مهمترین آسیب در جهاد رسانه این است که ما مشکلات درونی را بزرگ جلوه دهیم و مشکلات بیرون از کشور و سایر کشورها را کوچک نشان دهیم ما نباید از قابلیت های خودمان غفلت کنیم و اگر غفلت شود از بحث جهاد اقتصادی هم غفلت نموده ایم.
رئیس پژوهشکده راهبردی اقتصاد اظهار داشت نباید تحلیل یک خبرنگار به شیوه ای باشد که به یک تهدید تبدیل گردد.
همچنین اسماعیل شجاعی در این نشست گفت: هر بخشی دارای یک مسئولیتی است و رسانه نیز به عنوان رکن چهارم نظام مردم سالاری محسوب می شود .اگر قرار است یک گروه یا تشکلی یک مسئولیتی را بپذیرد باید شرایط آن گروه تجزیه و تحلیل شود و اکنون ابتدا باید بررسی شود که رسانه های ما در چه شرایطی قرار دارند آیا اهداف اولیه و اساسی خود را انجام می دهند اگر رسانه های ما مستقل نباشند به راحتی نمی توانند رسالت خبر خود را انجام دهند بنابراین اول باید رسانه های ما استقلال کامل داشته باشند.
وی افزود: در جهاد اقتصادی باید رسانه ها به صورت تخصصی و استفاده از افراد با تخصص بالا در این حوزه وارد شوند و با مفاهیم ادبیات اقتصادی قوی وارد این عرصه شوند. به نظر بنده اگر قرار باشد در جهاد اقتصادی رسانه ها مشارکت داشته باشند باید آزادی عمل داشته باشند دوم اینکه باید تخصصی شود و غلط گویی بویژه در حوزه اقتصاد نداشته باشد و سوم اینکه اگر رسانه ها در هر کشوری وظیفه نظارتی و اطلاع رسانی خود را عمل نکنند به انحراف کشیده می شوند.جعبه‌ابزار