اکران روستایی


جشنواره فیلم عمار
از ویژگی های مهم جشنواره مردمی فیلم عمار اکران فیلم ها در روستاها است.


موضوعات جشنواره را در چهار محور اصلی[ویرایش]

۱- نقد درون گفتاری
۲- بیداری اسلامی
۳- تاریخ انقلاب اسلامی
۴- جنگ نرم
می باشد. که در ذیل محور جنگ نرم مستندهایی راجع به فتنه ی سال هشتاد و هشت است که از نظر کمی و کیفی آثار خوبی محسوب می شوند.
بیش از سیصد عنوان اثر به جشنواره رسیده که در مقایسه با جشنواره ی سال گذشته رشد بسیار چشم گیری داشته است. این جشنواره سال۹۱ در سینما فلسطین تهران و همچنین دربیش از سی نقطه ی دیگر از کشور برگزار می شود.
افتتاحیه ی جشنواره ی فیلم عمار از روز چهارشنبه هفتم دی ۹۱ بود و مدت اجرای آن تا سه شنبه ی هفته ی بعد بود.
از ویژگی های مهم جشنواره ی مردمی فیلم عمار اکران روستایی آثار هست .

پیوندها[ویرایش]

جشنواره مردمی فیلم عمار    
دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی    جعبه‌ابزار