بنیاد علوی


بیانیه ماموریت موسسه بنیاد علوی
بنیاد علوی سازمانی است اجتماعی و فرهنگی كه به منظور:
● مرکزیت بخشیدن به کلیه امور حمایتی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
● شناسایی اقشار آسیب پذیر و نیازمند
● تمرکز، هدایت و تمشیت امور مستضعفان
● انجام فعالیت های اقتصادی به منظور تامین بخشی از نیازهای خود
● ارائه خدمات با کیفیت در زمینه های احداث واحد مسکونی، ایجاد زمینه های لازم جهت احداث واحدهای صنعتی و ارائه خدمات درمانی
● تحقیق و مطالعه به منظور شناخت زمینه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی
● استفاده از روش های مناسب جهت رفع محرومیت در ابعاد فردی از طریق توانمند سازی
● یجاد فرصتهای مناسب جهت رشد و تعالی سازمان با بهره گیری از نیروی انسانی با انگیزه، خلاق، توانا و متعهد با استفاده از فناوریهای روز، فعالیت می نماید.مبانی تدوین ماموریت موسسه بنیاد علوی[ویرایش]

۱- مشتریان : محرومان جامعه، عموم مردم
۲- محصولات و خدمات: خدمات فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و سیر خدمات
۳- بازار یا عرصه : سراسر ایران اسلامی
۴- فناوری : استفاده از فناوری اطلاعات به منظور تسهیل در انجام فعالیت‌ها و ارائه خدمات
۵- توجه به بقاء و رشد : موسسه بنیاد علوی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خود به فعالیت‌های اقتصادی در حوزه خدمات، صنعت و كشاورزی خواهد پرداخت.
۶- فلسفه : موسسه بنیاد علوی به منظور مركزیت دادن به كلیه امور خیریه و عام‌المنفعه تحت پوشش بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به منظور بهبود بخشیدن به وضع زندگی مستضعفان در جهت رفع استضعاف مادی و فرهنگی آنان مي‌باشد.
۷- ویژگی ممتاز : ارائه خدمات به افرادی كه از دیگر طرق قانونی امكان دریافت خدمات را دارا نمي‌باشند.
۸- توجه به تصور مردم : اطلاع‌رسانی در جهت القاء موسسه بنیاد علوی به عنوان پناهگاه محرومان و مستضعفان جامعه در اذهان عمومی
۹- توجه به كاركنان : شناسایی، آموزش دادن، یجاد انگیزه، تشویق، حفظ و نگهداری كاركنانی كه از نظر توانایی، اخلاق و تعهد به سازمان دارای ویژگی ممتاز هستند و سپس تهیه محیط كار، رهبری عالی، جبران خدمت بر مبنای عملكرد، دادن فرصت‌های مناسب جهت رشد و تامین امنیت شغلی برای كاركنان


بیانیه چشم انداز سازمان بنیاد علوی[ویرایش]

بنیاد علوی در چشم انداز سازمانی است:
توسعه یافته، ‌مستقل به لحاظ مالی، دانش محور، پویا و پیدار، چابک، اثربخش و پیشگام در ارائه خدمات اجتماعی ، فرهنگی حمایتی و اقتصادی مبتنی بر فناوري‌های نوین

مزیا و منافع تدوین چشم انداز
● مشخص ساختن ینكه سازمان در صورت برآوردن مأموریت خود به چه شكل و چگونه ساختاری خواهد رسید.
● ارائه تصویر از سازمان در پایان افق برنامه‌ریزی.
● ایجاد دركی ضمنی و كلی از اینكه موفقیت برای سازمان به چه مفهومی است و چگونه قابل دستیابی است.
● ایجاد اتفاق نظر بر آینده مطلوب سازمان و آینده‌ی كه سازمان و اعضایش خواهان دستیابی به آن هستند.
● روشن ساختن جهت و مقصود حركت سازمان .

مبانی تدوین چشم انداز
ویژگیهای یك چشم انداز سازمانی
● آینده‌ی بهتررا به تصویر بكشد و چشم‌انداز آینده مطلوب را نشان دهد.
● بلند پروازانه باشد و ینده ‌های دور را ترسیم كند.
● پسندیده و مطلوب باشد.
● هدایت كننده و جهت دهنده باشد.
● واضح و قابل فهم باشد.
● حتی الامكان تغییرات آینده را پاسخگوئی نماید.
● دستیابی به ارزش‌های مشترك را سهولت بخشد.
● پیامدهای مثبت را بیان دارد.
● ایجاد هیجان و انگیزه و تحرك نماید.


بیانیه ارزشهای سازمان بنیاد علوی[ویرایش]

● پایبندی به اصول اعتقادی و ارزشهای انقلاب اسلامی
● رعایت قوانین و مقررات حاکم
● رعایت مقررات و ضوابط بنیاد مستضعفان
● احترام به مشتریان
● اعتقاد به تربیت افراد و تهذیب اخلاق
● تاکید بر نوآوری، خلاقیت و کار تیمی کارکنان
● تاکید بر ارائه خدمات با کیفیت بالا به مشتریان
● احترام به کارکنان و توجه به نیاز آنها
● تلاش در جهت برخورداری افراد جامعه از نعمت دانش و سلامت کافی
● تاکید بر تقویت همبستگی های اجتماعی
● صیانت از تحکیم نهاد خانواده و احیای عزت و کرامت فردی
● تاکید به شفافیت ارائه خدمات به مشتریان در اذهان عمومی
● الزام به ایفای تعهدات به ذینفعان

ضرورت تدوین اصول ارزشی سازمانی
● ارزش‌ها همان بايد‌ها و نبايدهاي سازمان هستند كه آرمان‌ها و مأموريت سازمان بر مبناي آنها تدوين مي‌شوند و چشم انداز مطلوب سازمان در اين راستا شكل مي‌گيرد. لذا در شرايط متغير آنچه كه تغيير مي‌كند مأموريت سازمان مي‌باشد نه ارزش‌هاي سازمان.
● در سازمان‌هاي ياد گيرنده، ارزشها نقش محوري در انسجام بخشي كاركنان و اتخاذ وحدت رويه آحاد سازماني براي دستيابي به اهداف و آرمان‌هاي سازماني ضرورت دارند.

مبانی تدوین ارزشهای موسسه بنیاد علوی
● ارزش‌ها همان باید‌ها و نبایدهای سازمان هستند كه آرمان‌ها و مأموریت سازمان بر مبنای آنها تدوین مي‌شوند و چشم انداز مطلوب سازمان در این راستا شكل مي‌گیرد. لذا در شرایط متغیر آنچه كه تغییر مي‌كند مأموریت سازمان مي‌باشد نه ارزش‌های سازمان.
● در سازمان‌های یاد گیرنده، ارزشها نقش محوری در انسجام بخشی كاركنان و اتخاذ وحدت رویه آحاد سازمانی برای دستیابی به اهداف و آرمان‌های سازمانی ضرورت دارند.

ویژگیهای یك اصول ارزشی سازمانی
● شفاف و قابل فهم باشد (برای همه یكسان باشد).
● در سازمان قابل رویت باشد (رفتار مجموعه سازمان نشان دهنده اعتقاد به ارزش‌ها در سازمان باشد).
● مبنای رشد افراد در سازمان باشد.
● با اهداف سازمانی مرتبط و هم راستا باشد.
● ارزش‌ها باید هم سو و هم افزا باشند.

اهداف در طول دوره حیات
هر سازمان داری یك دوره حیاتی می باشد. ین دوره ها عبارتند از ایجاد، طفولیت، رشد سریع، بلوغ، تكامل، ثبات، اشرافیت، بوروكراسی اولیه، بوروكراسی، سیاست و مرگ.
هر سازمان در گذر از یك مرحله و رسیدن به مرحله بعد با مشكلات و چالشهای خاصی مواجه می باشد، و در هر مرحله اهداف اصلی سازمان متمایز از سایر دوره ها می باشد. نمودار زیر دوره حیات و اهداف در هر یك از دوره ها را نشان می دهد.

پیوندها[ویرایش]

بنیاد علوی    جعبه‌ابزار