بهشهر


بهشهر استان مازندران


بهشهر
بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان كوهستان
التپه/سارو/ امام ده /عباس اباد/ اسیاب سر / شهیداباد / کوهستان / گرجی محله / کنت /شهرك صنعتي/

← دهستان ميان كاله
امیراباد / حسین اباد / زاغمرز / زینوند / عسگراباد / قره تپه / لله مرز /چهاركومه غربي تازه اباد/شيلات اميراباد/صيدگاه تازه اباد/شركت تعاوني ماهيگيران پره خواجه نفس/شركت تعاوني ماهيگيران پره شهيدرجايي/شركت تعاوني ماهيگيران پره قره سو/شركت تعاوني ماهيگيران پره كمينه/شركت تعاوني ماهيگيران پره اشوراده/يعقوب لنگه/پلاژحسين جعفري/ نمک چال /پايگاه جنگلباني زاغمرز/پايگاه نظامي سپاه/شركت صنعتي دريايي ايران صدرا/ یکه توت / کارخانه شینگرد /دامداري اوملكي/شركت تعاوني ماهيگيران پاسند/دامداري شركت رزمندگان اسلام ۱/دامداري حسن ابوطالبي/دامداري عزت ابوطالبي/دامداري رضاابوطالبي/دامداري حجت ابوطالبي/مزرعه نعيم/دامداري نورعلي قربان نژاد/پاسگاه مركزي محيطزيست/دامداري صمد حسين پور/دامداري شكراله جوانمرد/دامداري حاج گل بابايوسفي/دامداري عبدالحسين سنگ شكن/دامداري نوراله رحمتيان/دامداري ابراهيم متكازيني/دامداري حسين شيلري/دامداري احمدرحمتيان/دامداري اسماعيل متكازيني/دامداري عبدالحسين يزدان پناه/دامداري ابراهيم جوانمردي/دامداري غضنفر يزدان پناه (تچال)/دامداري حاجي رمضان فرخي/دامداري حاج تقي قلندري/پاسگاه محيطزيست ساسان/دامداري حاج غلام نجاتي/دامدارئ حاج ضيا رحيمي/دامداري اسدي/دامدارئ علي اكبر خادملو/صيدگاه تازه ابادشرقي/دامداري نوروزعلي خادملو/دامداري سيد جلال خوش دامن/پاسگاه نيروي انتظامي اميرآباد/مهدي اباد/دامداري حبيب مجريان/دامدارئ قاسم خادملو/بندر امير اباد/صيدگاه شهيدبهشتي

← دهستان پنج هزاره
پاسند /تازه اباد/ غریب محله / چالکده / رودباریخ کش / شیرداری / گالش محله / محمداباد / ولم

← شهرها
بهشهر / رستمکلا / زاغمرز / خلیل شهر / گرجی محله / شهیداباد / امیراباد / التپه / پاسند / سارو / اسیاب سر / حسین اباد / زینوند / قره تپه / کوهستان / یکه توت

بخش يانه سر[ویرایش]


← دهستان شهدا
ارضت / الارز / اندرات / بادله دره / پارسا / پیته نو / سفیدچاه / عبدالهی / لند / یانه سر / الارزبوم / پابند / سرخ گریوه / سنگ روج / کلیا / گت چشمه / علی اباد /ناحيه صنعتي

← دهستان عشرستاق
استارم / بندسر / بیشه بنه / پارچ / غلامی / سنگ دره / شیلر / فت کش / کفترکار / کلا / کوا / کیاسر / گرنام / ونشید / پارم / پجیم / پچت / پرکلا / زلت / شیخ محله / یخ کش / افتلت / اهنگرکلا / برماعشرستاق / جیربند / چالو / سابق محله / سمچول / عیدین / کردمحله / کوادره / کهنه کومه / لمرد / لوجنده / متکازین / ولو / یارسم / جوربندجعبه‌ابزار