تاکستان


تاکستان استان قزوین
تاکستان یکی از شهرهای استان قزوین است. شهر تاکستان با جمعیت ۵۴٬۱۹۲ (آمار ۱۳۸۳) در بخش مرکزی شهرستان تاکستان و ۲۵ کیلومتری شهر قزوین واقع شده است. تاکستان در مسير جاده ابریشم بوده و از يكي از شهرهاي قديمي ايران مي باشد كه داراي آثار تاريخي فراوان از جمله بقعه پیر قزقلعه است.
نام پیشین شهر تاکستان، سیادِهِن (سیادُهُن هم تلفظ شده) بود.
زبانشناسان پسوند تاتی "دِهِن" در نام سیادهن را با همان پسوند در نام‌های رودهن و بومهن یکی می‌دانند. تغیير نام اين شهر از سيادهن به تاكستان به خاطر محصول انگور اين شهرستان مي باشد.


بخش اسفرورين[ویرایش]


← دهستان اك
اک/قرقسین/مزرعه رضي اباد/خروزان/محموداباد/ولازجرد/چهارکوت/شارین/كوره اجر پزئ نسائي/مجتمع كوره هائ اجرپزئ لوشكان/لوشکان/ناصر اباد سادات/اسلام آباد

← دهستان خرم آباد
خرم اباد/ديال اباد/شركت زرمرغ/کهک/مجموعه كوره هاي اجرپزي/مزرعه سرهنگ پرويز//

← شهرها
ولازجرد/اسفرورين/كهك/لوشكان/خرم اباد/ديال اباد/اك

بخش خرمدشت[ویرایش]


← دهستان افشاريه
اتش انبار/اقچه قیه/اورازجین/برزلجین/جعفراباد/حاجي اباد/حميداباد/رحيم اباد/سینک/شنستق سفلي/شنستق عليا/شیزند/کشمرز/کورچشمه/کوشکک/هاشم باغي/ياستي بلاغ/طرویزک/ياري اباد/

← دهستان رامندشمالي
جهان اباد/قنبراباد/داکان/رادکان/سيف اباد/مزرعه علمدار/قاسم اباد/ورسج دودانگه

← شهرها
شيزند/داكان/ورسج دودانگه/برزلجين/خرمدشت/رادكان/رحيم اباد

بخش ضياڈآباد[ویرایش]


← دهستان دودانگه سفلي
بادامک/حسن ابادسادات/حصار/سگزناب/شیزر/قلعه شهداڈ/نهب/ارونقاش/ازادده/چوزه/حسين اباد/ساج/شاکین/شبانک/صادق اباد/قرمزاباد/قره قورتان/گنبدک/وركه رود/

← دهستان دودانگه عليا
اورنه/شنین/طویوقچی/ فارسجین //قراچه قيا/قلعه جوق/قینرجه/يام چشمه/ابكلو/اربطدره/بان پاشا/جرندق/حسين ابادجرندق/سولیدره/سی چانلو/شورجه/ مهین /هفت صندوق/احمداباد/خنداب/

← شهرها
ضياڈآباد/چوزه/فارسجين/حسين اباد

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان قاقازان شرقي
اشتجین /عاشق حصار/اقچه كند/خورهشت/داغلان/دستجرد/دولت اباد/شیرازک//علنقیه/قازان داغي/قاسم اباد/قره داش//قره كرسلو/قلعه قره داش/قميك بزرگ/کندر/مرگسین/كشت وصنعت روزبها/مهدي اباد/نوهل/يحيي اباد/

← دهستان قاقازان غربي
اقبلاغ/امين اباد/انداق/ تاکند /چنارستان//چنگوره/خرمال اباد/دربهان/درمان چاي//سراس/سوليدره دربهان/شناسوند/فشالنج/قلات/کنشکین/گوزه گلن/مایان/مزرعه وازراه/مشکین/نیکویه/يزده رود/ينگجه قاقازان

← دهستان نرجه
روكش لاستيك ايران/تاک بتن شايگان/كوره اجرپزي اتحادنو/كوره اجرپزي حاجي شعبان/كوره اجرپزي خرم/مرغدارئ روشن/مرغدارئ علي خديو/نودهک/ايستگاه سياه باغ/باشگل/بنددلاور/شنين قاقازان/قره باغ/کلاده/ینگجه/كوره اجرپزي نور/مرغداري ولي عصر/شهرصنعتي تاكستان/مرغدارئ پيوند/مزرعه شمس/مزرعه حاج يداله طاهرخاني

← شهرها
تاكستان/داغلان/کندر/نرجه/خورهشت/کنشکین//يحيي اباد/نیکویهجعبه‌ابزار