خمیر


شهرستان خمير استان هرمزگانبخش رويدر[ویرایش]


← دهستان رودبار
اب مصلی / بل دونو / بنفشه دان / پرکان ال موسی / پرکان گیشو / پسگدارابشور / چاهو / چرمه / خرزانی / رودبار /گري گيش/گري كردك/ گوین / گیشو / مرزاع / کنارسبز / نیکان / تنگ اشکن / پرنیمه

← دهستان رويدر
بستو/بنگرك/بنو/پيامبران/تنگگچ/خادنو/درواخاني/كرمران/ کروئیه / کنوئی / گیشی / طهران / نودان / هتران /مزرعه عبداله اباد/ چحه /كارگاه گچ رويدر/مزرعه روي كوه/محمد آباد/ پس بست

← شهرها
رويدر/كروئيه

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان خمير
ال درويش/باقي اباد/ پارو /پاسگاه انتظامي منبع اب/پل شرقي/ پل گل کنی / تنگخیر / چاه رو /چاه صحاري/ خونو / درگور /كارگاه گچ صدف خمير/كسه/گري شيخ/معدن گچ خمير/ موردو /

← دهستان كهورستان
ارابي/ اشتابی / انگوران /بركه سلطان/پي پر/تقي خاني/ تهلاب / تهرو /چاه گود چمردان/كشارچمردان/ چوری /دم تنگ سنگر/ دریخا /قلعه پارو/كشاربالا/كشاردوستاني/كشارزير/كشارسرگپ/كهورستان/ مغدان / مارو / نره /نيمه كار/احمداباد/دوكل پهن (بركه نو)/چاه گلني/تنگ دالان/جيحون/دشت جيحون/ سرتنگ /كافه نوراله عبداله زاده/ پنارو /چاه ماخور/گچ/ تهلو /زيارت مرتضي علي/ تنگ لنگر / تنگه /كارگاه توليد بالاست/شهرجديدعلوي/چاه ليمو/كارگاه اسفالت/مزرعه چاه شوردر گروان/ شینگو / شیب روان

← شهرها
خمير/پل شرقي/ کشاربالا / کهورستان / نیمه کارجعبه‌ابزار