دامغان


دامغان استان سمنان
دامغان یكی از شهرستان های استان سمنان است كه از شمال به شهرستان های گرگان، كردكوی، بهشیر، از شرق به شهرستان شاهرود، از جنوب به خور و بیابانك و انارک (از بخش های شهرستان نایین) و از غرب به شهرستان‌های سمنان و ساری محدود می شود. برخی از تاریخ نگاران بر این عقیده اند که در سده چهارم پیش از میلاد، جمعی از مغان در مسیر رودخانه ای که امروزه به چشمه علی مشهور است؛ سكنی گزیدند و به همین علت این منطقه نخست "ده مغان" نامیده شد و به مرور زمان به دمغان و سرانجام به دامغان تبدیل شده است.
مسجد تاریخانه؛ دامغان
شهر دامغان؛ پیش از میلاد مسیح چنان عظمتی داشت كه اشك سوم و تیرداد اشكانی در سال ۲۴۹ قبل از میلاد آن را پایتخت خود قرار دادند. این شهر تا قرن اول میلادی اهمیت خود را حفظ كرد و مركز ایالت بزرگ قومس بود.


بخش اميراباد[ویرایش]


← دهستان قهاب رستاق
اقبالیه/کلاتو/ابراهيم آباد يزداني/احمد آباد/اقبال آباد/انباروچاه منابع طبيعي/ايستگاه سرخده/بحرآباد/بهاء الدين آباد/مزرعه تقي آباد/غياث آباد/جعفر آباد/جنت آباد/چاه حسين خان/چاه علي مخبر/چاه کشاورزي همت آباد/حاجي آباد موسويان/حسن آباد/مزرعه حسن ابادو/حيدرآباد/مزرعه خرگوشي/خورزان/خورس/ده قاضی/ذيل اباد/رومنان/سبحان/سرخ ده/سلطانیه/سیدآبادو/شريف آباد/شریفیه/شوکت آباد/صلح آباد/صالح آبادو/ صلح آباد/علیان/علي آبادو/علي آباد خرگوشي/فاضل آباد/فخر آباد/فرات/قاسم آباد/کاظم آباد/کامران آباد/کبوترخان/كلا/کلاته شور/کلاتو/كوره اجرسيدعلي حسيني/کوشکو/گروه مشاعي حمزه/گروه مشاعي طباطبائي/گروه مشاعي شهيدمدني/گروه مشاعي شهيدبهشتي/مجيداباد/مجيداباداراسته/محمد آبادو/مزرعه سيدها/مزرعه شهيدچمران/مزرعه شهيدشمسي پور/مزرعه مهدي اباد/مسيح آبادو/مشغله/معبد/معصوم اباد/معين آباد/مزرعه مهدي ابادو/میل/نيم ايستگاه شريفيه/امامزاده هفت تن/يزدان آباد/امرو/مزرعه باغو/ پینند / پینن /تلخوی/توچاه/چناران/حسینان/حصار/حصارو/ده نو/دیان/دیزو/رشم/سلم اباد/سنجوعلینقیان/سوسن وار/سينگ/سي انگ/شوراب/شيمي/کلاته عباس آباد/علي خان/علي خواه/كلو/کلاته تنگه/تنگه/کلاته جعفر/كلاته حاج صادق/كلاته حاج علي/کلاته رباعي/كلاته سلطان حسن/كلاته سينه بند/مزرعه کلارشم/کوشاهی/مزرعه كوكه/کوه زر/مزرعه گلوكي/مزرعه مظفرآباد/معدن آهک/معدن باغو/معدن خانه جار/معدن سفيدلتو/معدن كلوت/معلمان/نوا/ايستگاه اصلاح نژادگوسفندسنگسري/چاه حسين آبادکلا/چاه سلمان باني/گروه مشاعي سلمان فارسي/گروه مشاعي مصطفي خميني/انبرته/باقر آباد/چاه موسويان/حاج آباد حاج علي محمد/گروه حسين سبحاني/گروه مشاعي فلسطين/گروه مشاعي محمدخليل نژاد/محمدآباد/مراد آباد/مزرعه جوادالائمه/معدن كوه زر/گروه مشاعي ۱۳ آبان/دهو/محمود آباد/مرغداري گوشتي ابراهيم آبادي/گروه مشاعي شهيدسيدحسن شاهچراغي/مزرعه اندكي/شركت كشت و صنعت حجاجي شماره ۱//پادگان شهيد هاشمي دامغاني/گنداب/گروه مشاعي اسلام آباد

← دهستان قهاب صرصر
احمد آباد/اسماعيل آباد/آسياب فيخار/اله آباد/ايستگاه تحقيقاتي جهاد/بخش آباد/حاجي آباد رضوه/حجاجی/دولت آباد/رضي آباد/سعد آباد/سليمان آباد/شركت تعاوني كشاورزي شماره ۸/شيراشيان/صيد آباد/عبداله آباد/علي آباد مطلب خان/عمروان/امروان/عوض آباد/فيروز آباد/قاسم آباد موقوفه/قدرت آباد/شركت توليدي ابزارمهدي/كلاته حسين مظلوميان/گروه مشاعي اسلام اباد/گروه مشاعي امام رضا/مزرع مبارک آباد/معدن اهك فيخار/منصور آباد/نيم ايستگاه عمروان/يحيي آباد/مزرعه جوان شماره ۶/مزرعه دانش/جلال آباد/شركت شيلات مرواريد/گروه امام سجاد/گروه شهيداميراحمدي/مجتمع صنعتي صحرا/مزرعه امينيان/مزرعه محمدخليل نژاد/مزرعه شريفي /سمناني //حسين آباد چراغعلي/گروه مشاعي شهيدفلاحي/مرغداري فكور/چاه كشاورزي هنرستان/مرغداري حاج منصورصادقي/كوره اجراتحاد/چاه کشاورزي عيش آباد/چاه كشاورزئ تيمورئ/شركت مرغدارئ سحر/مزرعه فيروز آباد/پرواربندئ ۵۰راسي علي دارابيان/مرغدارئ بعثت/مرغداري تاجيران(حسن صادقي)/شركت كشت و صنعت طيورافق/

← دهستان تويه دروار
احمد آباد/ايستگاه بنوار/ايستگاه بناور/ايستگاه هفت خوان/ايستگاه لارستان/خيرآباد/رضا آباد/كلاته زراوه/شوراب/قوشه/كلاته لارستان/گروه قومش/محمدآباد/معدن ظروفچيان/نيم ايستگاه چاه شيرين/نيم ايستگاه لارستان/باقر آباد/بیدستان/تولم نو/تویه/چمبل آب/مزرعه حاج غلامعلي/كلاته حاج تقي/حسين آباد/ددحسن/دروار/دشتبو/دهخدا/رومه سفلي/رومه عليا/سکریکلا/صح/كربلائي ابول/مزرعه كردنان/كلاته اربابي/كلاته چراغ/كلاته داود/سلطان آباد رئيسيان/كلاته نورمحمد/گانو/کیوتنگه/مزرعه محمدآباد/مراد آباد/مزرعه افضلي/معدن سرب غربي/معدن خاک نسوز چمبل آب/معدن ذغال سنگ گانو/معدن ميلاكو/تبريزي/چشمه چاه حسيني/چشمه كل حسن/قلعه عبدل/معدن گل سفيد/ارسک/ايستگاه تقويت تلويزيون/خرمادار/رحمت آباد سياهکو/مزرعه رومه/سرتنگه/شهنستان/كلاته تقي/كلاته حاج علي اكبر/کلاته حسين آباد/كلاته محمدحسين/کهو/گروه امام جعفرصادق/گروه امام موسي كاظم/گروه حسن بيگي/مزرعه گشنيزاب/مزرعه پرچم/مزرعه حاجي آباد/مزرعه گت هامن ده/معدن آلومينيم/معدن خاك چيني قوشه/معصوم آباد/میانار/چاه شيرين/اسلام آباد/زرشک آب/مزرعه اميدوار/عبيديه /شركت كشت وصنعت تويه دروار//كلاته حاج اسحق علي/احداث چرم آسيا/کارخانه آهک آهوان/شرکت کشت و صنعت آبشرف

← شهرها
اميريه

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان حومه
ابوالبق/اسماعيل آباد/امامزاده ابراهيم/مزرعه امين آباد/ايستگاه فرستنده راديو/باقر آباد/بغدادو/بق/بهاآباد/توکل آباد/غني آباد/جزن/جعفر آباد/جيران قلعه/حاجي آباد بستيجيان/حسين آباد حاجي علي نقي/حسين آباد قائمي/مزرعه حسيني/حيدر آباد/خيرآباد/دهنو/مزرعه دهو/زرگر آباد/زون/سعد آباد/شامان/شجاع آباد/شمس آباد/شهرك صنعتي/مزرعه شيربند/طاق/مزرعه طالو/عباسان/عباس آباد/عبداله آباد/عبدیا/عبيراباد/علي آباد/علي آباد باباي/مزرعه عيسي آباد/فيروز آباد/قلعه بالابرم/قلعه پائين برم/قلعه نو/كلاته يعقوب/گروه مشاعي شهيددستغيب/گروه مشاعي مهدي/معدن ماسه جهادسازندگي/مایان/محمد آباد/مزرعه محمديه/مزرعه دكترعالمي//مزرعه محمد آباد/معدن ذغال سنگ تموزاع/موسي آباد/مهدي آباد/ نریشم /نصراباد/مزرعه نصرت آباد/نظام آباد/ وامرزان / ورکیان / باداب /باغ كلامان/گاوداري فرجي زاده/شركت كشاورزي شماره ۳/مزرعه مظهري وشركا/كورچشمه/كوره دستي علي اصغر كشاورزيان/مزرعه صفدري/مزرعه فتحعليان/گروه مشاعي وليعصر/مرغداري علي ناهيدئ/مزرعه آستان قد/معدن زغالسنگ طالو/معدن ماسه بنيادمسكن/منبع اب شهرسازي طزره/نيم ايستگاه حسين آباد/رضا آباد/فرحزاد/كلاتو//مزرعه دره رضا/كوره حاج حسين معمارزاده/مركزتحقيقات پسته دامغان/زائرسرا/مرغدارئ يحيائي/چاه منابع طبيعي/شركت كشت وصنعت دامغان جوجه/كارخانه جوجه كشي/شرکت تعاوني فافاشن/گاودارئ رضا گلابي/مرغدارئ شايان جوجه (محمدرضا فتحي )/اردوگاه آموزشي سپاه

← دهستان دامنكوه
طزره /مزرعه رزمه چاه//منطقه معدني طرزه/ابراهيم آباد/كلاته حاج اكبر/امام آباد/ايستگاه زرين/باباولی/مزرعه جعفر آباد/جلیو/حداده/حسين آباد دولاب/حشمت آباد/حمزه خان/ دزدغلامان /رباط سلطان/ رزنو /زرين آباد/سعد آباد/شركت سنگواره كربن شرق/شهرسازي طزره/عبدل آباد/كلاته علي رضا/فري آباد/قادر آباد/كلوان/كلاته ملا/مراد آباد/مرگ در/مزرعه اولنگ/مزرعه فدک/عشرت آباد/ مهماندویه /معدن زغال سنگ معيري/مومن آباد/مهماندوست/نعيم آباد/نيم ايستگاه حداده/هرت/مزرعه همت آباد/مزرعه پشتكلاته/کلامرک/كلمدر/ذغالشوئي معدن مهماندويه/حسين آباد/دولاب/مزرعه كلاتو/گاوداري جاويدزاد/مزرعه حداده /شهيدمدرس/مزرعه دامدار/طرح مرتعدارئ هرت

← دهستان رودبار
اگره /كارگاه اسفالت اداره راه/مزرعه اسپروزيان/معدن سنگ بالاست راه آه/ ابرندان /سپيدار/ سفیدار //آستانه/اسکند/اشپزني/اهوانو/باباحافظ/باريك اب/ تموزاع / تویه /تويه تنگه/چشمه علي/ چنگی /خامه نو/ خانامه /خوش آب/ دزدراه / دنبوبالا /دنبوپائين/راس كشته/مزرعه رباط/زمتان آباد بالا/زونجن/ سردزدو /شاه تپه/ شورتنگه /مزرعه قلعه چه/كارخانه ريخته گرئ آلدا/كله بونه بالا/كله بونه پائين/كله بونه وسط/كلاته/ کلاریز /كهنه كلاته/كهنه ملك بالا/مزرعه لبرود/لوان بالا/لوان پائين/كارخانه گچ زمرد/مزرعه پشيمان دشت/پل سر/كشت دشت بالا/كشت دشت پائين/معدن ذغال سنگ دنبو/معدن ذغال سنگ سراب/معدن ذغالسنگ سالدره/معدن ذغال يزداني شماره ۱/معدن سنگ لاشه/مزرعه منصوركوه/منگاس/گنداب/ايستگاه ماكرويوانبان كوه/پادگان اموزشي بسيج سپاه قدس/تلخ اب/ سرخده /سياه پره/كلاته گوش/مزرعه رييسي/مركزاموزش علمي كاربردئ رسول اكرم (ص )/شرکت گلچين غنچه/حسن آباد/حسين آباد/عباس آباد/عباس آباد/علي آباد/ نوکلاته / ولیگا /معدن بشم/بادله كوه/معدن ذغال سنگ يزداني شماره ۲/كارخانه گچ صدف دامغان/اسماعيل آباد/كك پزي پيشنماززاده/رضا آباد/مزرعه محمدعلي كوشا/مزرعه مسجدپل/مزرعه تحت اباد/مزرعه سرخ آب/مزرعه پلنگ دره/نمكه/مزرعه نصر آباد/مزرعه لاركوه/مزرعه توي رودبار/مزرعه سنگ استانه/ مطان /حسن كلا/ هفدرخان / شروا /مزرعه نرم بالا/مزرعه نرم پايين/شركت كاني معدني صبا كلين پشته/معدن خاك رس صبا/مزرعه لاپقده/مزرعه مركزخدمات كشاورزي ديباج/معدن ذغالسنگ چهارده كلاته/چشمه اوشك/كك پزي يزداني / بیدستان //بندانحرافي چشمه چنگي/معدن ذغالسنگ اسب نال/معدن ذغال سنگ باريک آب/معدن ذغال سنگ گرمه كش/معدن ذغالسنگ علي ابادئ/معدن ذغال سنگ رزچال/معدن ذغالسنگ ميتكان /جلالي //مزرعه مهرنگار/سدمخزني شهيد شاهچراغي/كك پزئ قرباني/پرورش ماهي ديباج گستر/شركت كشاورزئ دامدارئ ميرعماد/اميران دشت

← شهرها
دامغان/ديباج/كلاته

منابع[ویرایش]

istta.ir

جعبه‌ابزار