دنا


دنا استان کهگیلویه و بویر احمد


بخش پاتاوه[ویرایش]


← دهستان پاتاوه
اب سپا/احمدغريب/باباحاجي/بادنگان سفلي/بادنگان عليا/باگ/برایی/بن زردسفلي/بن زردعليا/ بهرام بیگی علياسمندي/پس بايار/پي زردبهرام بيگي عليا/تمنك سفلي/تمنك عليا/تنگ ارزن شبليز/تنگ سيب شبليز/تنگرواق/چاتكوه بهرام بيگي/چم عربي پاتاوه/چم گردل/چشمه ريزك شبليز/چقه سرخ بهرام بيگي/چناربرم عليا/خونگاه/دره بنياب بهرام بيگي/دره ماري شبليز/دشت رز/دوراه بهرام بيگي/ده اميربهادر/ده شيخ پاتاوه/ده شيرين بادنگان/ده كهنه حميد اباد/ده ميرخدايار/زيرده قنات بهرام بيگي/سرتنگ ده كهنه حميداباد/سرتنگ رواق/سيرون شبليز/شترخون/قنات بهرام بيگي/كهله شورشبليز/گزدان/گل سرخ شبليز/للي سرخك شبليز/مظفري/ميرزابهرام بيگي/ميرزاعلي بهرام بيگي /سرتل /ميرزاقلي بهرام بيگي/سرتنگ تمنك/بكلودون شبليز/دوبندشيرزادمارگون

← دهستان سادات محمودئ
برافتاب جلاله/بنستان سادات محمودي/بنوا/بیژگن/پراشكفت درب كلات/پشت چاه/پل ابزاجلاله/چال بادام كتا/چشمه ميرحسني/چشمه نسه اي بنستان خرسان/درب كلات امامزاده محمود/دره شور/دزدک/دشت بز/دشتك ميمند/دوراه غماشكه/ده پائين درب كلات/دهگاه جلاله/رودشتي/سرتل دينگو/سرسور/سينه نمك/فارياب جلاله/كتا/کت سیاه/كتك/کله گه/كهله حمام/گروزه/گل چهرابادسادات محمودي/گودلون/لماسفلي/لماعليا/لماكون/له سواره مازه كز/ماشك كارجلاله/مخابرات گازگردنه ميمند/مرغ چنار/مونج/میمند/والف گازمله اوزني كتا/را هدارخانه گردنه ميمند/مهدي ابادجلاله/شهيد دلروز بيژگن

← شهرها
پاتاوه/ دزدک

بخش كبگيان[ویرایش]


← دهستان چنار
بادهواچنار/باغ تيلكوچنار/بن دره/بونه ريزك چنار/پس گچ چنار/جونك محمدحسن/چشمه دزدك سفلي/چشمه دزدك عليا/چشمه ريزك موگربلهدان/دم تنگ شهيددلي بجك/دم چنارعزيزي/دم چنارهادي اباد/دره گرم چنار/دلي بجك ساران/زنگواي سفلي/زنگواي عليا/سالارابادچنار/سرچنار/سرقنات چيتاب/سرقنات قبادچنار/سرمست/شولکش زنگوا/شهيددلي بجك/علي كرمي عليا/برافتاب علي كرمي/کبگیون/كركرمرغي دلي بجك/گندم كش چيتاب/موگر/ميان چنارمذكور/سرتنگ بن دره چنار/چشمه سفيدچنار/سركوه شهيددلي بجك

← دهستان كبگيان
اب زالوسفلي نقاره خانه/اب زالووسطي نقاره خانه/اب زالوعليانقاره خانه/ابگرمك سفلي نقاره خانه/ابگرمك عليانقاره خانه/ابگرمك وسطي نقاره خانه/باوري/بطاری/بلوطكارون/بهزادي نقاره خانه/پهناي كي شيخي چيتاب/تنگ سهته/جوزار/چال دال/نظراباد/چشمه به مله خمسير/چشمه چنارمردخدا/چشمه سيب دلي خمسير/چشمه قنات دلي خمسير/چشمه وزگ دلي خمسير/خرتر/دم تنگ باورئ/دروهان نقاره خانه/دره گودرزي/رهمالي/ساران/سي لارستان جوزار/شهدادلي خمسير/صالحان/كركرزار/كلگه جليل/گاوخوس چيتاب/گردوه/له درازدلي خمسير/ليروگردوه/لیشکان/ماهورسبزنقاره خانه/مردخدا/ميرغضب/ميرمقيمي چيتاب/نادرابادنقاره خانه/نقاره خانه/وغمی/ولي اباددلي خمسير/تلخاب گندم كش/محمدابادصالحان/چم گردرهمالي/خهكي يتاب

← شهرها
چيتاب

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان توت نده
پي ابزار/تنگ پوتك/توت نده/دره خشك/دياشم كره/سراسياب كره/سرتنگ توتنده/سمرون/كره سفلي/كره عليا/كره كرمي/گندي خوري سفلي/گندي خوري عليا/گندي خوري وسطي/گورگنجو/نده گندي خوري/احمد آباد گورگنجو

← دهستان دنا
اسلام اباددارشاهي/اقبال ابادسي سخت/اميرابادسي سخت/اندرسا/بياره/تل گاوي/حسن ابادكريك/خميني اباددارشاهي/دارشاهي/دره چلي دارشاهي/دره چناري كريك/دشتك سي سخت/دهنوكوخدان/سرموركوخدان/علي ابادكوخدان/كارگاه گچ پزي اميراباد/كريك/كل كل عباس اباد/كوخدان/معدن نمك/نيروگاه ابي بياره/مرغداري دشت بازار/دكل مخابراتي سي سخت/معصوم آباد و علي آباد كريك/طرح ماهي جشيدي

← شهرها
سی سخت / کریکجعبه‌ابزار