روانسر


فهرست روستاهای شهرستان روانسر


بخش مركزي[ویرایش]


← دهستان بدر
کانی خضر ان
بناوج
زیر جوبی
صادق اباد
کانی کبود
علی آباد
گرگیدر
سله کان
شهرک بنیاد مهاجرین روستای قلاجه
برهان الدین
شوانکاره
مهرگان
خراجیان
کلاوه
کانی کچکینه
مراد آباد
بابا عزیز
سردم
قلاین
گل سفید
مسکین اباد علی
تپه کل

← دهستان زالو آب
گهشتر علیا
زالو آب
نهرابی

← دهستان حسن آباد
شهرک حسن اباد
کانی شریف
گیج
ده ساده
خرم اباد سفلی
شوربلاغ
تپه رش
تپه کوئیک
گرگابی علی میرزا
تپه زرد
تپه لری
سمنگان
اسماعیل کل
میرعزیز سالار
گرازآباد
شالی آباد
خرم آباد علیا
قلعه ذکریا
تم تم
دوآب
کریم آباد
گوریان گورا

← دهستان دولت آباد
دولت اباد
مامنان سفلی
ماخوشین
بناو چکو
ده سرخ ولد بیگی
سرابیان
ما منا ن علیا
درکه
فیروزه
گراب علیا
کانی پاشا
شانیگان
شان رش
پشت تنگ چشمه فلی
شش بید علیا
چشمه سفید شباکاره
رئیس
چناران
کره قلعه سفید
کره حسن آباد
تازه آباد لله ترشکه
کوه قلعه کهنه

بخش شاهو[ویرایش]


← دهستان منصور آقايي
قلعه گاه
چیلانه علیا

← دهستان قوري قلعه
پنچله
ده لیلی
بزوره
خوری اباد
قوری قلعه


جعبه‌ابزار