شازند


شازند استان مرکزی


بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان آستانه
اردوگاه اميركبير / باغک خراجی / برج / پاکل / پاموزه / پرکله / خراجی / دوخواهران / سرسختي بالا / ضيااباد/ ظهيراباداستانه / عضدیه/ قشلاق دوخواهران / نوراباد / برج چشمه محمود / پلنگدر / چشمه سعيدان جديد / قلعه عباس اباد / قلعه بالمان / قلعه اقاحميد

← دهستان کزاز
اكبراباد / البرز / غينر / جمال اباد / حك سفلي / حك عليا / چشمه سار / ده پول / رشان / سرسختي پائين / سورانه / علي اباد / قدمگاه / قلعه کوکبیه / كزاز / مزرعه موحدي / ورقا

← شهرها
آستانه / شازند / اكبراباد / غینر / قدمگاه / کزاز / قلعه عباس اباد / قلعه اقاحميد / قلعه بالمان / سرسختي پائين

بخش سربند[ویرایش]


← دهستان هندودر
اغچه بلاغ / اركلو / اسكندرلو / اق بلاغ فرج بيك / اقبلاغ سادات / ایمانلو / باجگیران / بهرام اباد / تنگسه / جعفراباد / چال هما / چم رحيم / چنارستان / حاج يوسف / حسن اباد / خلج سفلي / خلج عليا / خلیفه بلاغی / خمستان / خنا دره سفلي / خنا دره علیا / خنا دره وسطي / دواب / ده اصغر / ده اقا / ده حسين / ده خرابه / کند / ده داود / ده زمان / ده سلمان / ده گلشن / ده كوثر / ده مهدي / ده ميرقاسم / روشت / سارجلو / سراب / سياه سلطان / شرف در / عزت اباد / علي قورچي / فاقرلو / فیزیانه سفلی / قاییدان / قرینه دره / قشلاق / قلعه تيمورخان / قلعه نو / كارخانه / كهنه حصار / گچلو / گزطاف سفلي / گزطاف علیا / گل بداق / گل زردمالمير / لوزدرسفلی / لوزدرعلیا / لوزدروسطي / محموداباد / مرادخان / مروار / مصرلو / ملحمدر / ملاباقرسفلي / ملاباقرعليا / نظام اباد / وزمستان سفلي / وزمستان عليا / ايستگاه تقويت مخابرات تلويزيون / فيزيانه عليا / سد کمال صالح / قرينه دره سفلي

← دهستان مالمير
اب بخشان / اق بلاق محمدحسين خان / اقاجکندی / برج عباس خان / بن گنبد / تپه / تلخستان / تواندشتسفلي / تواندشتعليا / حاجی بیگ / حشیان / خشكه درمالمير / خلج مالمیر / ده خداكرم / ده عبداله / ده عليخان / ده علي مراد / ده مولا / زاغه اكبراباد / عباس اباد / قره داش / قره قيه / گل اشتر / گل زردعبدي / مالمير / نيازاغه

← شهرها
هندودر

بخش زاليان[ویرایش]


← دهستان پل دوآب
كوره در / کیشان / مزرعه كيشان / اسکان / الرج / بادامک / بانه / بصري / شركت پالايش نفت شازند اراك / پتروشيمي / تحتمحل / جزنق /حسين اباد/حصار/ حمریان / خسبیجان /رنگ سازي روناس/ريز/ سرچال /سنگر/سوارابادسفلي/پنجعلي فر/قشلاق دره صالحان/كلاهدوز/قلعه گاوگدار/ لنجرود /مهاجران خاك/مهاجران كمر/مهاجران ابوالحسن/مهدي اباد/ميان رود/نبي در/راهدارخانه/حسن اباد/كارخانه اسفالت حاج ناصر پيرمحمدئ/شركت اراك لاريز/مزرعه عباس بياتي/باسكول۶۰ تني مصطفوي/نيروگاه حرارتي ۱۳۰۰مگاواتي شازند/پارکينگ خودرو هاي فرسوده/صنايع شيميائي دارويي پتروتک

← دهستان زاليان
ادينه مسجدبالا/ادينه مسجدپايين/باقراباد/برج بالان/ برج عیوض / بیاتان سوخته / چهارچریک /حصاردره/خشكه درچرخستان/ دره پیری /دوجفت/ده ذوالفقار/ده صفرعلي/ده کایید / رستمراه /رضااباد/ زالیان / سرخه در / سرکمری /صادق اباد/علي اباد/ قمارخان / کله چوب / گونستان /نجف اباد

← دهستان نهرميان
بهمني/پليس راه/تاج دولتشاه/ جلایر / چقاسیاه /خيرآباد/سنگ سفيد/سوارابادعليا/ظهيرابادنهرميان/ قره بنیاد / قلعه چی پائین /قلعه چي بالا/قوش تپه/کتیران پائین/كتيران بالا/ کله نهرمیان /کوس علی/ گل زردقلعه /مرواريددره/مزرعه خاتون/ نهرمیان

← شهرها
مهاجران/توره/لنجرود/حصار/فر/نهرميان/بصري/ جلایر

بخش قره کهريز[ویرایش]


← دهستان قره كهريز
ابباريك/ تکیه / چناس /حصارمحمديه/ عمارت / عنبرته /قلعه پسي جان/ قلعه دیزیجان / کرک / موچان / واشه /باغ برافتاب/ تجره / دستجرده /ايستگاه تقويت تلويزيون/تخمار/مجتمع صنعتي بازنه/ هفته و بازنه

← دهستان كوهسار
ارتلق اباد / گورچک / وناوی / چقاپهنه / قاقان / تمبورلی / روغنی / جلال اباد / ده احمد / زنگدر / شرف اباد / حاجي اباد / کپر / محموداباد / حسين اباد

← شهرها
حصارمحمديه / باغ برافتاب / تجره / هفته و بازنهجعبه‌ابزار