شهرستان لاهیجان


لاهيجان استان گیلان


بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان آهندان
بندبن بالا/چي چي ني کوتي/خرتاب/صالح بر/ قاضی گوابر /بندبن پائين/آزارستان/ آزارستانکی / آهندان /بالابيجارانكيش/بالاتموشل /بالانارنج لنگه/بوجایه /بیلاژمحله /پائين بيجارانکيش/پائين تموشل/پائين نارنج لنگه/جورگوابر /جیرگوابر /چمندان /خورتای /دره جیر /دزدک سو /دهسر /راهدارخانه/سادات محله/سوخته کوه /شرم لنگه / کوره بر /کوه بنه /گردکوه /گلستان/لواسی محله /لیالمان /مازي كله/ملاگوابر /ملامحله چهل ستون/میان گوابر /ميان محله زاكله بر/هالوخانی

← دهستان بازكياگوراب
ایشگاه /بازكياگوراب/بالامحله گلرودبار/بهادركلايه/پائين محله گلرودبار/ تبرکلایه / توستان / چفل / خالوباغ / دراپشتان /دليجان/ دهسر /سادات محله/ شکاکم / لاشیدان / کومتی / مال بیجار /ميان محله گلرودبار/انارستان/ سرشکه / کلشتاجان

← دهستان لفمجان
بازارده/بازارسرلفمجان/بالاشادده/بالامحله پاشاكي/بالامحله لفمجان/ بیجاربنه /پايين شادده/پائين محله لفمجان/پايين محله پاشاكي/جوپيش/خوبده/ شیوا /كردمحله / کلنگران / کیاسرا / گوشکجان / گوکه / لاحشر /لمک محله لفمجان

← دهستان ليالستان
الكي صحرا/بيجاربسته سر/بيجاربنه بالا/بيجاربنه پايين/چهارخانه سرپائين/ دیزبن /سياهگوراب بالا/سياهگوراب پايين/شاددهسر/ شیخان بر /قصاب محله/ کوچکده / کوشال / گوراندان / لیالستان /لاشيدان مطلق/متعلق محله نوبيجار/نخجيركلايه/ نوبیجار /سپهرپشت

← دهستان ليل
ستارآباد/سرچشمه/ میشکاسر /چهارخانه سر بالا/علي سرود/ کوه بیجار /اميركلايه/بالا محله زميدان/ بنگبر / بیجارباغ /پائين گمل/پائين محله زميدان/توسادشت/تنازارود/ چلک / دانگایه /رجب سرا/رحيم آباد/رمضان بيجار/زميدان/زميدان سرا/ سراش /سطل سر/ سوستان /سياه رودبار/سياه كش/شيرين نسا/فيدره عليا/ فیدره سفلی /کاه بیجار /كتشال بالا/كتشال پائين/ کردگاور /كوره/ گردگرف / گرمابرود / گل کش / گمل / گمل سرا /مراددهنده/نارنج كلايه

← شهرها
لاهيجان/ليالستان/بازكياگوراب/بالامحله پاشاكي/ سوستان / بوجایه /لاشيدان مطلق/بيجاربنه بالا/توستان/ دیزبن /لاشيدان حكومتي/نخجيركلايه/پايين محله پاشاكي/ سرشکه

بخش رودبنه[ویرایش]


← دهستان رودبنه
ایشگا /شرفشاده/كهنه رودپشت/حاج سليم محله/گلچال/اکبرآباد/پايين محله رودبنه/ پهمدان /چاروق دوزمحله/رعيت محله/شيخ علي كلايه/صداپشته/کنف گوراب / لاكمه سر/مهدي آباد/ميان محله رودبنه/يوسف ده

← دهستان شيرجوپشت
ايوان استخر/كچلام/ارباستان/اربوكلايه/اميرآباد/باركوسرا/بالارودپشت/بالامحله ناصركياده/بين كلايه/پائين محله ناصركياده/تي تي پريزاد/ جیرباغ /حسن بكنده/حسنعلي ده/ده بنه/سحرخيزمحله/سراجار/سيدمحله/شيرجوپشت بالا/شيرجوپشت پائين/صيقل بنه/فشوپشته/كورنده/گاويه/متعلق محله ارباستان/ميان محله چاف گاويه/ میردریاسر /ناصركياده ميان محله/ نوشر

← شهرها
رودبنه/باركوسرا/پهمدان/بالارودپشت/بالامحله ناصركياده/كورنده/لاكمه سر/جعبه‌ابزار