شهرستان ورامین


استان تهران


بخش جوادآباد[ویرایش]


← دهستان بهنام عرب جنوبی
ابراهيم اباد / احمداباد / اسداباد / اسکولو / اسماعيل اباد اميراباد / ايستگاه ابردژ / بندعلیخان / بوالعرض / برهمند / تپه عطا / تجره / جعفرابادجنگل / جهان اباد / چاله اردك / قلعه قاسم اباد / حاج ابادعربها / حسن ابادكوه گچ / حسين اباد / حسين ابادسرهنگ / حسين ابادقشقايي / حسين ابادعرب / حصاربالا / حصارحسن بيك / حصارسرخ / حصارعليا / حصارقاضی / حصاركوچك / حصارگلی / خاوه / خنجراباد / دوازده امام / دولت اباد / رستم اباد / زلف اباد / زواره ور / سلطان اباد / سلمان اباد / سوره / شريف اباد / شكرابادكوير / شمس ابادعرب / صادق اباد / طاهراباد / طغان / عباس اباد / عزت ابادغفاريه / عسگراباد / علي اباد / علي ابادمحيط / قلعه بلند / قلعه نبي / كاظم اباد / كريم اباداقصي / كريم اباد / گچي ابادبالا / مبارکیه / محسن اباد / محمدابادعرب / مزرعه رازق اباد / مزرعه شفيع اباد / قنات كوچكعليا / مزرعه كريم خاني / مصطفي اباد / معدن باريتماكوبار / مهدي اباد / نجفاباد / مزرعه نصيراباد / نظراباد / نيم ايستگاه ابشور / هفت جوبه / صادق اباد / نصيراباد / قاسم اباد / قلعه خواجه / چرمشهر / تپه نیزار / تپه مرجان / اشك ميدان / حسين ابادخرابه / حصارولي خان / دهداقان / فرخ اباد / قلعه نو / قنات كوچك اقصي / كچي ابادپائين / مزرعه / حسن اباد/ مركزتثبيت شن ابردژ / مزرعه غفاريه / نيم ايستگاه كلوت / اردوگاه علي ع سپاه / امامزاده عبدالله / دولت ابادحاجي اباد

← بهنام وسط جنوبی
ظهيراباد / ابباریک / ایجدان / ايجدانك / بهمن اباد / تقي ابادشهرستان / چاله غازان / حاجي ابادسالار / حيدراباد / خالداباد / دمزاباد / شكراباد / شمس اباد / عباس اباد / علي ابادمنتظر / فيض اباد / قاسم اباداسكندربيك / قشلاق شمس اباد / كريم اباد / كويراباد / كهريزك بوربور / محمداباد / فخراباد / مجيداباد / مونیه / اجربست / خواجه ولي سفلي / خواجه ولی علیا / موسي ابادبختياري / يوسف ابادخالصه / ویلیکه

← شهرها
جوادآباد / محمدابادعرب / خاوه / قلعه خواجه / ابباريك / خالداباد / دمزاباد / حصارحسن بيك

بخش مرکزی[ویرایش]


← دهستان بهنام پازوکی جنوبی
جعفراباد اخوان / خورین / ريحان اباد / قشلاق قويينك / قويينك زهري / حسن ابادقاسم خاني / موسي ابادكاشاني / مزرعه قره بلاغ / كلاته

← دهستان بهنام وسط شمالی
احمدابادسپهبد / اقبالیه / اميراباد / علي ابادسپهبد / فتح اباد / محمدیه / احمدابادوسط / باغ خواص / تقي اباد / حسين ابادجواهري / حسين ابادكاشاني / سعداباداملاك / عزيزاباد / علي ابادفرسوده / قاسم اباداخوان / قشلاق عمراباد / مزرعه رين / مهدي اباد / مهراباد / نشاطیه / مزرعه باجک / نصيراباد / همت اباد

← شهرها
ورامین / خورین / باغ خواص / احمدابادوسط / جعفراباد اخوان / ريحان اباد / کلاته / قشلاق قويينك / علي ابادفرسوده / قشلاق عمراباد

بخش قرچک[ویرایش]


← دهستان قشلاق جیتو
قشلاق جیتو / صالح اباد

← دهستان ولی آباد
امين اباد / محمداباداعلا / ولي اباد / داوداباد / رستم اباد / رضي اباد / قشلاق مشهدي ابوالحسن / قشلاق مشهدي محمد / محمودابادطباطبائي

← شهرها
قرچک / داوداباد / محمداباداعلا / ولي اباد / قشلاق مشهدي ابوالحسن / قشلاق مشهدي محمد / قشلاق جيتو / امين اباد / صالح ابادجعبه‌ابزار