شهرکرد


فهرست روستاهای شهرستان شهركرد استان چهارمحال و بختیاری


بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان حومه
ارجنک / پیربلوط / کاکلک / قطب صنعتی

← دهستان طاقانك
بهرام اباد / سیرک / شمس اباد / نواباد / کارخانه قند

← شهرها
شهركرد / فرخ شهر / هفشجان / کیان / طاقانك/نافچ/ پیربلوط / ارجنک /شمس اباد

بخش بن[ویرایش]


← دهستان زاينده رودجنوبي
ازادگان/پهنا/جمالوي جديد/حيدري/ یان چشمه

← دهستان وردنجان
بارده/تومانک/ شیخ شبان / کرسنگ / لارک /ورعبداله/هرچگان/

← شهرها
بن/ وردنجان / هرچگان / بارده /يان چشمه/ شیخ شبان /حيدري

بخش سامان[ویرایش]


← دهستان سامان
ایلبگی/چم جنگل/چم چنگ/ چم خلیفه / چلوان / چمزین / چمعالی /شركت كشت حنيف/شوراب صغير/شوراب كبير/كاهكش/محمدابادطباطبائي/چم خرم/ چم نار

← دهستان هوره
دشتي/ سوادجان /صادق اباد/قرا قوش/ قوچان / گرمدره / مارکده / هوره / چم کاکا /ياسه چا

← شهرها
سامان/شوراب صغير/ هوره / چم چنگ / سوادجان / مارکده

بخش لاران[ویرایش]


← دهستان لار
اسداباد/ اقبلاغ /خوي/فتح اباد/كتك/محمداباد/مصطفي اباد/ وانان / هارونی

← دهستان مرغملك
اوچ بغاز / مرغملک /خليل ابادخاكي/دولت ابادخاكي/كريم ابادخاكي

← شهرها
سورشجان / سودجان / مرغملک /وانان/ هارونی/خوي/مصطفي ابادجعبه‌ابزار