شورای مردمی جهاد اقتصاد مقاومتی شهرستان شوش


شورای مردمی جهاد اقتصاد مقاومتی شوش آغاز به کار کرد
به منظور تبدیل شدن شوش به نگین اقتصادی مقاومتی ایران ، شورای مردمی جهاد اقتصاد مقاومتی این شهرستان به عنوان هیئت مؤسس آغاز به کار کرد .

با توکل به خداوند متعال و امید به عنایت و لطف بی کرانش و به منظور جلب رضایت رهبری در باب جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و تبدیل شدن شوش به نگین اقتصاد مقاومتی ایران ؛ شورایی تحت عنوان ـ شورای مردمی جهاد اقتصاد مقاومتی شوش دانیال(ع) با امضایسید محمد امام ـ سید راضی نوری ـ حسینعلی عظیمی ـ سید جاسم ساعدی ـ حسین خنیفر ـ حسن ایرانپاک ـ علیرضا رضا پور جهت فراهم آمدن زمینه ی تحقق اهداف اشاره شده و هدایت و هماهنگی تعیین خواهد شد .
این شورا در واقع هیئت مؤسس بوده و یک قرارگاه مردمی جهاد اقتصاد مقاومتی محسوب می شود و شورای دائمی و تخصصی را به تدریج برای اهداف مقدس تعیین خواهند نمود . این شورای از تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۳ کار خود را آغاز نموده است .جعبه‌ابزار