شوره دل


شهرستان سراب استان آذربایجان شرقیجعبه‌ابزار