قوانین و مقررات شهرداری ها


♦ شوراها - فصل هفتم قانون اساسی
♦ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
♦ قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
♦ قانون استفساريه ماده (۷۱) قانون تشكيلات، وظايف و‌انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
♦ قانون استفساريه ماده (۲۸) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
♦ قانون شهرداری
♦ قانون تفسير بند ۳ ماده واحده قانون الحاق يك بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداري ها
♦ آيين‌نامه مالي شهرداري ها
♦ تصویب نامه راجع به ماده ۲۰ مکرر الحاقی به قانون آیین نامه مالی شهرداریها
♦ قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها
♦ قانون نظام صنفي کشور
♦ دستورالعمل شوراهاى حل اختلاف صنفى
♦ ضوابط لازم براي صدور پروانه کسب در اتحاديه هاي صنفي
♦ آيين نامه اجرايي موارد لغو پروانه کسب واحدهاي صنفي
♦ آیین نامه چگونگی صدور پروانه کسب موقت و تبدیل آن به پروانه کسب دائم
♦ آيين نامه صدور پروانه كسب موقت براي توسعه واحدهاي صنفي و جلوگيری از توسعه واحدهای بدون پروانه فعالیت
♦ آیین نامه اجرایی تنظیم امور اصناف و پیشه وران و نظارت بر مقررات صنفی خارج از محدوده حفاظتی شهرها موضوع ماده ۵۶ قانون نظام صنفی
♦ دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو
♦ لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه ها به منظور ايجاد تسهيل در تهيه و توزيع ميوه و تره بار و فرآورده هاي كشاورزي
♦ آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه
♦ آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری اماکن و غرفه های سازمان میادین میوه و تره بار
♦ اصلاحيه مصوبه عوارض كسب و پيشه در شهر تهران
♦ اصلاحيه تكميلي عوارض كسب و پيشه در شهر تهران
♦ اصلاحيه تعرفه عوارض از انواع گوشت مصرفي در تهران
♦ آيين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي
♦ آيين نامه اماکن عمومي
♦ اخذ بهاي خدمات از تالارها و باشگاههاي پذيرايي و رستورانها
♦ مجوز اخذ عوارض از تابلوهاي منصوب در شهر تهران
♦ اصلاحيه مصوبه اخذ عوارض از تابلوهاي منصوب در شهر تهران
♦ اصلاحيه تعرفه عوارض صدور گواهينامه رانندگي در تهران
♦ اصلاحيه مصوبه تعرفه عوارض نقل و انتقال خودرو در شهر تهران
♦ تعيين بهاي خدمات انجام معاينه فني
♦ تعيين عوارض و تعرفه بهاي خدمات تاكسيراني در شهر تهران
♦ مجوز اخذ عوارض از موتورسيكلت ها در محدوده شهر تهران
♦ قانون نوسازي و عمران شهري
♦ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مقررات قانون نوسازي و عمران شهري
♦ آيين ‌نامه ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض
♦ ضوابط بهاي اراضي و ساختمان‌ها و مستحدثات موضوع ماده ۴ قانون نوسازي و عمران
♦ تصویب نامه راجع به بهای اراضی، ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی
♦ آيين نامه اجرايي ماده ۱۲ قانون نوسازي
♦ آيين نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون نوسازي و عمران شهري
♦ آيين نامه قبوض مخصوص پرداخت اقساط بهاي املاك
♦ قانون راجع به لغو حق مرغوبيت
♦ آيين‌ نامه نحوه واگذاري املاك به شركتها و مؤسسات و شرايط فسخ قراردادها
♦ آيين‌ نامه نحوه تعيين و تشخيص و پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت
♦ آيين نام اجرايي ماده ۳۱ قانون نوسازي و عمران شهري
♦ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
♦ قانون الحاق يك بند به ماده (۳) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
♦ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص صدور مجوز افزایش تراکم ساختمانی در سطح شهر تهران
♦ اصلاحیه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص صدور مجوز افزایش تراکم ساختمانی در سطح شهر تهران
♦ تعيين عوارض املاك داراي تراكم بيش از سيصد درصد
♦ مجوز كاهش عوارض زير بنا و تراكم مازاد جهت تشويق مالكين به منظور تجميع پلاك هاي همجوار
♦ قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها
♦ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت
♦ قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری
♦ قانون اصلاح تبصره (۱) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها
♦ آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها
♦ مجوز اخذ عوارض از اراضي بلا استفاده شهري
♦ اصلاحيه عوارض صدور پروانه و تفكيك اراضي
♦ تعيين عوارض جهت تغيير کاربري املاک واقع در طرح هاي دولتي
♦ مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه
♦ آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله
♦ آيين نامه مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله
♦ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
♦ آیين نامه اجرايي نظام مهندسي و کنترل ساختمان
♦ آيين نامه اجرايي ماده ۲۷ قانون نظام مهندسي
♦ آيين نامه اجرايي ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي
♦ ارزش واگذاري امتياز تراكم مازاد ساختماني و تغيير كاربري ساختمان و كسر پاركينگ
♦ اصلاحيه عوارض پيش آمدگي مشرف به معابر عمومي
♦ لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها
♦ ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
♦ دستور العمل موضوع تبصره دوم ماده ۱۳ مصوبه اصلاحیه مصوبه ضوابط اجرایی ماده (۱) قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
♦ اصلاحيه عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز
♦ قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا
♦ آيين نامه اجرايي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا
♦ آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (۶) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا
♦ اصلاحيه مبالغ ريالي مربوط به جرايم فصول مندرج در قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا
♦ آيين نامه معاملات شهرداري پايتخت
♦ اصلاحيه عوارض ايمني ساختمان ها در شهر تهران
♦ اصلاحيه مجوز اخذعوارض حق مشرفيت در شهر تهران
♦ مجوز اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمان هاي نيمه كاره
♦ راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداريجعبه‌ابزار