قورخود


شهرستان سراب استان آذربایجان شرقیجعبه‌ابزار