قوش عظیم


اینستاگرام خانم معلم روستا را آباد کرد

سعیده دلمرادی ، معلمی دلسوز که دانش آموزان خودش را فرشته می خواند، جنس درس دادنش با تمام معلمان فرق دارد. او فقط کتاب را به فرشته های کلاسش آموزش نمی دهد، بلکه مهر ورزیدن و محبت کردن را نیز به آنها یاد می دهد.این خانم معلم، عکس های زیادی از دانش آموزان کلاس و لحظات شادی را که در کنار هم تجربه می کنند در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر می کند و همین مسئله باعث شده که افراد زیادی به صفحه او سر بزنند و برای این فرشته ها کمک های نقدی و غیرنقدی زیادی بفرستند. خانم دلمرادی۱۲ سال است که به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده و به مدت ۵ سال است که معلم روستای قوش عظیم، واقع در شهر سرخ در خراسان رضوی است.جعبه‌ابزار